Home » Nieuws » Zijn wij alleen? (En maakt dat uit?)

Zijn wij alleen? (En maakt dat uit?)

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 27 september 2013|2.6 min read|
Nieuws

Volgens het blad New Scientist zijn er vermoedelijk miljarden planeten waarop leven mogelijk is, alleen al in ons Melkwegstelsel. Theoloog Taede Smedes stelt dat dit geen probleem is.

 

New Scientist baseert zich op een analyse van waarnemingen gedaan met de Kepler ruimtetelescoop. Die heeft een klein stukje van de ruimte minutieus afgezocht op sterren met planeten. Die speurtocht leverde 3500 kandidaat-planeten (waarnemingen die nog verder uitgewerkt en gecontroleerd moeten worden) en 151 bewezen planeten.

In een animatie laat New Scientist zien dat er 51 planeten in de ‘leefbare zone’ rond een ster draaien. Dat is de zone waar vloeibaar water bestaat en Aarde-achtig leven kan bestaan. Het blad extrapoleert dit aantal eerst naar het vlak dat Kepler bestudeerd, waarin zich dan ruim 22.000 Aarde-achtige planeten moeten bevinden, en dan naar de complete melkweg.

Met 15 tot 30 miljard planeten waarop leven kan voorkomen lijkt het zeer aannemelijk, aldus New Scientist, dat er elders in de Melkweg leven bestaat. Is er ook echt buitenaards leven? ‘Dat weten we niet, maar als we alleen zijn in de Melkweg komt dat niet door een gebrek aan accomodaties’, aldus de New Scientis.

Preek

Net voor deze publicatie verscheen hield godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes, die al jaren onderzoek doet op het terrein van geloof en wetenschap, een themapreek in de Grote Kerk te Drachten over de vraag ‘Zijn wij alleen?’. In deze preek gaat hij ook in op de vraag of buitenaards leven een probleem is voor het christendom. De tekst is te vinden op zijn weblog.

Smedes citeert een Roomskatholieke jezuïet en astronoom die er geen problemen mee zou hebben om ‘aliens’ te dopen, en stelt daar tegenover dat volgens Ken Ham, de voorganger van de creationistische organisatie Answers in Genesis, buitenaardsen niet gered kunnen worden.

Volgens Smedes is buitenaards leven geen probleem voor het christendom. De mens is misschien niet uniek, maar dat is geen probleem: ‘Het theologische punt dat ik wil maken is dat God met onze aarde en met haar schepselen een unieke relatie is aangegaan, maar die relatie is niet exclusief’.

Gods beeld

Is de mens dan niet geschapen naar Gods beeld? Smedes zegt hierover het volgende:
‘Ook als er buitenaards leven bestaat, blijft de mens een uniek wezen, dat een thuis heeft op de aarde, en een heel eigen geschiedenis. Gods relatie met mensen is speciaal en zelfs uniek zonder dat daarmee wordt ontkend dat God liefdevolle relaties aangaat met andere intelligente wezens. Dus ook als er intelligent buitenaards leven bestaat, doet dat niets af aan het bijbelse dictum dat de mens is geschapen naar het beeld van God.’

Niet alles draait volgens Smedes om mensen:
‘Sterker nog, het is juist dat geloof en die houding dat de mens de spil is waarom alles draait, die in de Bijbel met “zonde” wordt aangeduid. Het leidt tot een arrogante omgang met de rest van de schepping en de verstoring van allerlei relaties, ook van relaties tussen mensen onderling.’
Christenen hebben dan ook geen reden om de zoektocht naar buitenaards leven te vrezen.

De preek van Smedes is ook gepubliceerd in het Nederlands Dagblad.

Home » Nieuws » Zijn wij alleen? (En maakt dat uit?)

Zijn wij alleen? (En maakt dat uit?)

By Gepubliceerd Op: 27 september 20132.6 min read
Nieuws

Volgens het blad New Scientist zijn er vermoedelijk miljarden planeten waarop leven mogelijk is, alleen al in ons Melkwegstelsel. Theoloog Taede Smedes stelt dat dit geen probleem is.

 

New Scientist baseert zich op een analyse van waarnemingen gedaan met de Kepler ruimtetelescoop. Die heeft een klein stukje van de ruimte minutieus afgezocht op sterren met planeten. Die speurtocht leverde 3500 kandidaat-planeten (waarnemingen die nog verder uitgewerkt en gecontroleerd moeten worden) en 151 bewezen planeten.

In een animatie laat New Scientist zien dat er 51 planeten in de ‘leefbare zone’ rond een ster draaien. Dat is de zone waar vloeibaar water bestaat en Aarde-achtig leven kan bestaan. Het blad extrapoleert dit aantal eerst naar het vlak dat Kepler bestudeerd, waarin zich dan ruim 22.000 Aarde-achtige planeten moeten bevinden, en dan naar de complete melkweg.

Met 15 tot 30 miljard planeten waarop leven kan voorkomen lijkt het zeer aannemelijk, aldus New Scientist, dat er elders in de Melkweg leven bestaat. Is er ook echt buitenaards leven? ‘Dat weten we niet, maar als we alleen zijn in de Melkweg komt dat niet door een gebrek aan accomodaties’, aldus de New Scientis.

Preek

Net voor deze publicatie verscheen hield godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes, die al jaren onderzoek doet op het terrein van geloof en wetenschap, een themapreek in de Grote Kerk te Drachten over de vraag ‘Zijn wij alleen?’. In deze preek gaat hij ook in op de vraag of buitenaards leven een probleem is voor het christendom. De tekst is te vinden op zijn weblog.

Smedes citeert een Roomskatholieke jezuïet en astronoom die er geen problemen mee zou hebben om ‘aliens’ te dopen, en stelt daar tegenover dat volgens Ken Ham, de voorganger van de creationistische organisatie Answers in Genesis, buitenaardsen niet gered kunnen worden.

Volgens Smedes is buitenaards leven geen probleem voor het christendom. De mens is misschien niet uniek, maar dat is geen probleem: ‘Het theologische punt dat ik wil maken is dat God met onze aarde en met haar schepselen een unieke relatie is aangegaan, maar die relatie is niet exclusief’.

Gods beeld

Is de mens dan niet geschapen naar Gods beeld? Smedes zegt hierover het volgende:
‘Ook als er buitenaards leven bestaat, blijft de mens een uniek wezen, dat een thuis heeft op de aarde, en een heel eigen geschiedenis. Gods relatie met mensen is speciaal en zelfs uniek zonder dat daarmee wordt ontkend dat God liefdevolle relaties aangaat met andere intelligente wezens. Dus ook als er intelligent buitenaards leven bestaat, doet dat niets af aan het bijbelse dictum dat de mens is geschapen naar het beeld van God.’

Niet alles draait volgens Smedes om mensen:
‘Sterker nog, het is juist dat geloof en die houding dat de mens de spil is waarom alles draait, die in de Bijbel met “zonde” wordt aangeduid. Het leidt tot een arrogante omgang met de rest van de schepping en de verstoring van allerlei relaties, ook van relaties tussen mensen onderling.’
Christenen hebben dan ook geen reden om de zoektocht naar buitenaards leven te vrezen.

De preek van Smedes is ook gepubliceerd in het Nederlands Dagblad.