Geschreven door Chris Verhoeven / 

23 januari 2017 / 

Wij kunnen robots ons gedrag schenken

Iedere fysieke robot kan in onze eigen levenssfeer gehaald worden door hem ons gedrag te schenken. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid.

Ik zie robots als nieuwe dieren. De volgende stap in de evolutie dan wel het gevolg van het feit dat God ons scheppende kracht heeft gegeven. Het zijn elektrische dieren, elektroïden, die vanwege hun elektrische zenuwstelsel sneller dan wij kunnen reageren op hun omgeving en ook sneller zijn in hun bewegingen. Dankzij de radiocommunicatie zijn ze ook ‘telepatisch’. Zij kunnen wereldwijd informatie met elkaar delen en op grond van al deze informatie uitstekend voorspellen hoe, op grond van deze ervaringen in het verleden, mensen en dieren in hun omgeving zich zullen gaan gedragen.

Invloed op omgeving

Dat betekent dat robots de eerste technische systemen worden die met hun gedrag een enorme invloed gaan krijgen op hun omgeving. Ze zullen zich goed kunnen aanpassen, maar ook het gedrag van mens en dier beïnvloeden omdat ze weten hoe dat moet. Dat heeft niets met intelligentie te maken. Een robot kan bijvoorbeeld het denkniveau van een blindengeleidehond hebben. Het wordt dan een ‘betere hond’, die uitstekend kan voorspellen wat er in het verkeer gaat gebeuren, omdat hij precies de verkeersstromen kent, van andere honden heeft gehoord dat er een hardrijdende onoplettende automobilist aankomt en dat de bus aan de overkant van de straat vijf minuten vertraging heeft, zodat er geen haast is om over te steken. Het gedrag van een robot is echter niet vast aan één robot gebonden. Het is software die opgeslagen kan zijn in de cloud. De eigenaar van de robothond is eigenlijk alleen maar eigenaar van dit in de cloud opgeslagen gedrag. De eigenaar kan aan iedere robothond in zijn omgeving dit gedrag geven.

Gedrag geven

Op vakantie hoeft de eigen robothond niet mee. Iedere robothond aan de andere kant van de wereld kan zijn eigen hond worden door ontvangst van het gedrag. Wij eigenaars worden eigenaars van robotgedrag niet van robots. De ‘eigen robot’ is eigenlijk alleen maar gedrag opgeslagen in de cloud. Iedere fysieke robot kan in onze eigen levenssfeer gehaald worden door hem ons gedrag te schenken.
Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid. Wij kunnen een robot de neiging tot het goede geven, maar ook de neiging tot het kwade. Wij hebben scheppende kracht gekregen en kunnen nieuwe dieren maken en ze gedrag geven. Ik kan mij voorstellen dat wanneer ik een robot in mijn levenssfeer haal en hem de neiging geef het goede te doen, dat ik dat dopen zou noemen.

Dr. ir. Chris Verhoeven is docent zwermrobotica aan de TUDelft.

Chris Verhoeven