22 maart 2017 / 

Wetenschappers vragen om nieuwe richtlijnen bij embryo-onderzoek

Er zijn nieuwe richtlijnen nodig voor onderzoek met menselijke embryo’s en vooral stamcellen. Sommige biologische constructen vallen niet onder de richtlijn, terwijl dat misschien wel zou moeten.

Dat betogen wetenschappers van de Harvard Medical School en een ethicus van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij beschrijven in het tijdschrift eLife hoe onderzoek met stamcellen kan leiden tot embryo-achtige structuren. Onduidelijk is of ze net als een embryo de potentie hebben om zich tot een voldragen kind te ontwikkelen.

Een voorbeeld dat de wetenschappers noemen betreft een kweek van stamcellen waarin het begin van een primitiefstreep verscheen. Dit is de eerste aanleg van het zenuwstelsel, die normaal gesproken rond de veertiende dag van de ontwikkeling van een embryo verschijnt. De grens voor embryo-onderzoek is onder meer op 14 dagen gezet omdat het zenuwstelsel en daarmee het vermogen om pijn te voelen dan wordt aangelegd.

Printen

De huidige richtlijnen gaan uit van een embryo dat zich ontwikkelt vanaf een bevruchting. Maar stamcelkweken nemen een andere route. Ook is het mogelijk kunstmatige embryo’s te laten groeien in een 3D ‘steiger’, of zelfs stamcellen in een bepaalde vorm te printen.

De onderzoekers vergelijken de bestaande regels met een ‘Stop’ bord dat langs een rechte snelweg (van bevruchting naar voldragen baby) staat. Maar met stamcellen ga je ‘off road’ en kom je dat bord nooit tegen.

In januari schreef een Nederlandse groep onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Science ook al een artikel met een oproep de ethische regels voor embryo- en stamcelonderzoek opnieuw te doordenken. Aanleiding daarvoor was het kweken van organoïden, mini-orgaantjes met een driedimensionale structuur.

Artikel: John Aach, Jeantine Lunshof, Eswar Iyer and George M Church: Addressing the ethical issues raised by synthetic human entities with embryo-like features. eLife, 22 maart 2017, DOI 10.7554/eLife.20674