Wetenschap leidt niet per se tot atheïsme

Wetenschappers zijn vaak minder gelovig dan de rest van de bevolking. Maar een vergelijking van acht landen en regio’s laat een genuanceerd beeld zien.

In een onderzoek dat grotendeels werd getrokken door sociaal wetenschapper Elaine Ecklund (foto), die zich heeft gespecialiseerd in de relatie tussen geloof en wetenschap, zijn biologen en natuurkundigen uit Frankrijk, India, Italië, Taiwan, Turkije, Groot Brittannië, de VS en Hong Kong ondervraagd over hun opvattingen over de relatie tussen geloof en wetenschap.

Een eerste opvallende uitkomst is dat ongeveer een op de vijf wetenschappers meent dat geloof en wetenschap fundamenteel met elkaar in conflict zijn. De conflictgedachte leefde het meest in Groot Brittannië, waar 35 procent van de ondervraagde wetenschappers deze onderschreef. De meeste wetenschappers meenden dat geloof en wetenschap de wereld op verschillende manieren bekijken, en elkaar dus niet bijten.

Secularisatie

In de VS is 30 procent van de ondervraagde wetenschappers naar eigen zeggen religieus, tegen 60 procent voor de hele bevolking. Maar dat beeld is niet universeel: in Taiwan en Hong Kong zijn wetenschappers juist vaker religieus dan de rest van de bevolking.
De onderzoekers kregen ook de vraag of ze op 16-jarige leeftijd religieus waren. Op die manier is te zien of blootstelling aan wetenschappelijk onderwijs de gelovigheid vermindert. In een aantal landen was dat zo (in Frankrijk bijvoorbeeld een daling van 50 naar 35 procent), maar in Hong Kong en Taiwan steeg de religiositeit van de wetenschappers juist na de zestiende verjaardag. Secularisatie is dus geen onvermijdelijk gevolg van een opleiding in natuurkunde of biologie.

Wetenschappers van buiten Europa en de VS zijn doorgaans religieuzer, wat suggereert dat er culturele aspecten meespelen. Die kunnen overigens ook de resultaten hebben beïnvloed, in onder meer Groot Brittannië en de VS waren meer dan veertig procent van de ondervraagden afkomstig uit een ander land. Veel niet-westerse wetenschappers trekken naar deze landen met een goed wetenschappelijke infrastructuur.

Referentie: Ecklund et al, Religion among Scientists in International Context: A New Study of Scientists in Eight Regions. Socius: Sociological Research for a Dynamic World Volume 2: 1–9, 2016