Geschreven door Rienk Vermij / 

29 augustus 2011 / 

Wetenschap en geloof: licht en duisternis?

Vaak wordt de relatie tussen geloof en wetenschap beschreven in termen van conflict of oorlog. De geschiedenis lijkt dit te ondersteunen. Toont deze immers niet een aaneenschakeling van conflicten tussen geloof enerzijds en wetenschap anderzijds?

In dit artikel zet prof. Rienk Vermij uiteen dat de geschiedenis voor deze ‘oorlogsthese’ geen grond biedt. Geloof en wetenschap werden in het verleden juist vaak als complementair gezien en waren in voortdurende wisselwerking met elkaar. Het waren niet zozeer geloof en wetenschap als zodanig die elkaar soms niet verdroegen, maar mensen die in naam daarvan spraken, en specifieke belangen hadden.

Eeuwenlang was de overtuiging van veel natuuronderzoekers dat Gods Woord, de bijbel, en zijn schepping, de natuur elkaar niet kunnen tegenspreken.  Deze twee ‘openbaringen’ vullen elkaar juist aan en versterkten elkaar. Maar dit idee sloeg in de tweede helft van de negentiende eeuw om in zijn tegendeel: geloof en wetenschap werden nu als tegengestelde krachten gezien, die ‘in oorlog’ met elkaar waren. Het waren  specifieke maatschappelijke omstandigheden uit die tijd, die mensen ertoe brachten de geschiedenis vanuit dit conflict-perspectief te gaan bekijken.

Downloade het artikel:  Rienk_Vermij_Wetenschap_en_Geloof_Licht_en_Duisternis (pdf)

Rienk Vermij

Rienk Vermij is wetenschapshistoricus en hoogleraar aan de University of Oklahoma. Eerder was hij werkzaam aan het Utrechtse Instituut voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen, waar hij in 1991 promoveerde op Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt. Hij publiceerde een groot aantal boeken, waaronder het inleidende Kleine geschiedenis van de wetenschap (Amsterdam 2005).