Home » Nieuws » Wereld van Artificial Intelligence vol religieuze taal

Wereld van Artificial Intelligence vol religieuze taal

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 14 juni 2017|2.1 min read|

De wereld van robots die mensen voorbijstreven en de singulariteit die ons onsterfelijk zal maken staat ver af van religie. Maar, betoogt antropoloog Beth Singler, de taal is er vaak diep religieus.

Zij beschrijft in een essay in het digitale magazine Aeon haar observaties in de wereld van Artificial Intelligence (AI). Een belangrijk onderwerp in deze gemeenschap is de vraag hoe het gedrag van intelligente machines in overeenstemming moet worden gebracht met menselijke normen en waarden. Een theoloog die op een conferentie die ‘alignment problem’ aansneed en zich afvroeg of religieuze waarden ook een rol moesten spelen werd weggelachen. Religie hoort niet thuis in een kunstmatige intelligentie, lijkt de algemene opvatting.

Roko’s basilisk

Toch zit de AI wereld vol religieuze verwijzingen, aldus Singler, die is gespecialiseerd in nieuwe religieuze bewegingen en is verbonden aan de Universiteit van Cambridge en is fellow van het Faraday Institute for Science and Religion. Bijvoorbeeld in de vraag hoe mensen zich moeten verhouden tot een machine die hun cognitieve capaciteiten verre overtreft en trekken krijgt die je zou kunnen omschrijven als alwetendheid en almacht. Dat is typisch een kwestie waar theologen zich al eeuwen mee bezig houden.

Een andere kwestie is Roko’s basilisk. Dit is een gedachtenexperiment waarin een alwetende superintelligentie besluit dat het grootste goed voor de mensheid zijn eigen bestaan is. Dus zullen alle mensen die weigeren mee te bouwen aan deze superintelligentie moeten worden gestraft: zij benadelen de menselijke soort immers. De basilisk zal dan alle mensen die niet meewerken moeten straffen, de rest zal hij belonen. Dat zal gebeuren door iedereen te uploaden in een computersysteem waar ze hun eeuwige heil of straf zullen ondergaan.

Gnostiek

Een heel andere religieuze verwijzing vond Singler in de commerciële markt rond een AI conferentie. Een bedrijf had op een poster in grote letters fAIth staan. Een bezoeker die opmerkte dat alle gepraat over de singulariteit (waar mens en AI zullen versmelten) hem nogal aan de Apocalyps in het Bijbelboek Openbaringen deed denken. Ook hij werd weggelachen.

Toch deed de discussie over de singulariteit, waarbij menselijke lichamen als een ‘tijdelijk opslagmedium’ voor de menselijke geest werd gezien, een geest die uiteindelijk geüpload moet worden in een kunstmatig systeem, Singler denken aan de gnostiek, een oude stroming die al het lichamelijke als minderwaardig afwijst. Singler concludeert dat in het denken over een toekomst vol AI, een toekomst die maar moeilijk te bevatten en te beschrijven is, zelfs de meest seculiere mensen terugvallen op religieuze taal.

Bron: Aeon magazine

Home » Nieuws » Wereld van Artificial Intelligence vol religieuze taal

Wereld van Artificial Intelligence vol religieuze taal

By Gepubliceerd Op: 14 juni 20172.1 min read

De wereld van robots die mensen voorbijstreven en de singulariteit die ons onsterfelijk zal maken staat ver af van religie. Maar, betoogt antropoloog Beth Singler, de taal is er vaak diep religieus.

Zij beschrijft in een essay in het digitale magazine Aeon haar observaties in de wereld van Artificial Intelligence (AI). Een belangrijk onderwerp in deze gemeenschap is de vraag hoe het gedrag van intelligente machines in overeenstemming moet worden gebracht met menselijke normen en waarden. Een theoloog die op een conferentie die ‘alignment problem’ aansneed en zich afvroeg of religieuze waarden ook een rol moesten spelen werd weggelachen. Religie hoort niet thuis in een kunstmatige intelligentie, lijkt de algemene opvatting.

Roko’s basilisk

Toch zit de AI wereld vol religieuze verwijzingen, aldus Singler, die is gespecialiseerd in nieuwe religieuze bewegingen en is verbonden aan de Universiteit van Cambridge en is fellow van het Faraday Institute for Science and Religion. Bijvoorbeeld in de vraag hoe mensen zich moeten verhouden tot een machine die hun cognitieve capaciteiten verre overtreft en trekken krijgt die je zou kunnen omschrijven als alwetendheid en almacht. Dat is typisch een kwestie waar theologen zich al eeuwen mee bezig houden.

Een andere kwestie is Roko’s basilisk. Dit is een gedachtenexperiment waarin een alwetende superintelligentie besluit dat het grootste goed voor de mensheid zijn eigen bestaan is. Dus zullen alle mensen die weigeren mee te bouwen aan deze superintelligentie moeten worden gestraft: zij benadelen de menselijke soort immers. De basilisk zal dan alle mensen die niet meewerken moeten straffen, de rest zal hij belonen. Dat zal gebeuren door iedereen te uploaden in een computersysteem waar ze hun eeuwige heil of straf zullen ondergaan.

Gnostiek

Een heel andere religieuze verwijzing vond Singler in de commerciële markt rond een AI conferentie. Een bedrijf had op een poster in grote letters fAIth staan. Een bezoeker die opmerkte dat alle gepraat over de singulariteit (waar mens en AI zullen versmelten) hem nogal aan de Apocalyps in het Bijbelboek Openbaringen deed denken. Ook hij werd weggelachen.

Toch deed de discussie over de singulariteit, waarbij menselijke lichamen als een ‘tijdelijk opslagmedium’ voor de menselijke geest werd gezien, een geest die uiteindelijk geüpload moet worden in een kunstmatig systeem, Singler denken aan de gnostiek, een oude stroming die al het lichamelijke als minderwaardig afwijst. Singler concludeert dat in het denken over een toekomst vol AI, een toekomst die maar moeilijk te bevatten en te beschrijven is, zelfs de meest seculiere mensen terugvallen op religieuze taal.

Bron: Aeon magazine