Home » Nieuws » Weerstand tegen evolutietheorie

Weerstand tegen evolutietheorie

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 23 maart 2015|2.7 min read|

Een classis van de Canadian Reformed Churches wil de Nederlandse geloofsbelijdenis aanpassen om acceptatie van evolutie te voorkomen. Ook de voorzitter van de Gereformeerde Bond wil een dam opwerpen.

 

De Providence Canadian Reformed Church heeft bij de Classis Ontario-West een voorstel ingediend om artikel 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Belgic Confession) te wijzigen. Het gewijzigde artikel stelt expliciet dat Adam en Eva de eerste mensen waren, de voorouders van de gehele mensheid.

 

Deze aanpassing zou nodig zijn om aanpassingen van de geloofsleer in het licht van de evolutietheorie te blokkeren. Het voorstel van Providence is geaccepteerd, waardoor het nu naar de Regionale Synode Oost wordt gestuurd. Die moet besluiten of het voorstel wordt doorgestuurd naar de landelijke synode die voor 2016 is gepland.

Herziene tekst

De herziene tekst luidt aldus (de aanvulling is onderstreept): Wij geloven dat God de mens heeft geschapen door het formeren van Adam uit stof (Gen. 2: 7) en Eva uit Adam’s zijde (Gen.2: 21-22). Ze zijn geschapen als de eerste twee mensen en de biologische voorouders van alle andere mensen. Er waren geen pre-Adamieten: mensen noch mensachtigen. God maakte en formeerde Adam naar zijn eigen beeld … [de rest van de tekst blijft zoals momenteel aanvaard.]

Het voorstel is vooral gericht tegen theïstische evolutie, de visie dat het scheppingswerk van God via evolutie heeft plaatsgevonden. In een toelichting worden verschillende voormalige ambtsdragers van de Canadian Reformed Church met name genoemd.

 

Een van hen is Arnold Sikkema, natuurkundige aan de Trinity Western University en voorzitter van de Canadian Scientific & Christian Affiliation. De ander is dr. Jitse van der Meer, een bioloog van Nederlandse afkomst. Beide zijn betrokken bij de website Reformed Academics. Van der Meer werkt ook mee in een project over schepping en evolutie van ForumC.

Weblog

Het valt overigens te bezien of de Canadian Reformed Churches de Nederlandse Geloofsbelijdenis zullen aanpassen. Het voorstel is volgens Sikkema met een kleine meerderheid aangenomen. En een theoloog van de kerk stelt op zijn weblog dat de Geloofsbelijdenis eigendom is van alle gereformeerde kerken. De Canadezen kunnen daar niet zomaar een eigen versie van maken. Daarnaast omschrijven de indieners niet duidelijk wat ze nu precies bedoelen met ‘theïstische evolutie’.

Op een andere blog wordt aangeven dat Sikkema expliciet heeft geschreven niet achter het idee van theïstische evolutie te staan. Ook de Canadian Scientific & Christian Affiliation waarvan hij voorzitter is propageert deze zienswijze niet, iets wat wel in de toelichting op het wijzigingsvoorstel wordt genoemd.

Gereformeerde Bond

In Nederland verscheen afgelopen week een artikel gericht tegen theïstische evolutie in De Waarheidsvriend, het tijdschrift van de Gereformeerde Bond in de PKN. In dit artikel, gepubliceerd in De Waarheidsvriend, neemt Gereformeerde Bond voorzitter ds. A.J. Mensink scherp stelling tegen uitlatingen van Gijsbert van den Brink, nog tot 1 juli bijzonder hoogleraar namens de Bond aan de VU. Van den Brink onderzoekt al langer de impact die aanvaarding van evolutie heeft op de christelijke geloofsleer.

Volgens Mensink is het accepteren van evolutie onbegaanbare en ontoegankelijke weg. Acceptatie van de evolutietheorie betekent immers ook acceptatie van miljarden jaren van dood en lijden, en het houdt in dat de mens ontstaan is uit niet-menselijke voorouders. Dit zou ver af staan van een ‘goede’ schepping. Van den Brink zal over enige tijd een antwoord publiceren in De Waarheidsvriend.

Home » Nieuws » Weerstand tegen evolutietheorie

Weerstand tegen evolutietheorie

By Gepubliceerd Op: 23 maart 20152.7 min read

Een classis van de Canadian Reformed Churches wil de Nederlandse geloofsbelijdenis aanpassen om acceptatie van evolutie te voorkomen. Ook de voorzitter van de Gereformeerde Bond wil een dam opwerpen.

 

De Providence Canadian Reformed Church heeft bij de Classis Ontario-West een voorstel ingediend om artikel 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Belgic Confession) te wijzigen. Het gewijzigde artikel stelt expliciet dat Adam en Eva de eerste mensen waren, de voorouders van de gehele mensheid.

 

Deze aanpassing zou nodig zijn om aanpassingen van de geloofsleer in het licht van de evolutietheorie te blokkeren. Het voorstel van Providence is geaccepteerd, waardoor het nu naar de Regionale Synode Oost wordt gestuurd. Die moet besluiten of het voorstel wordt doorgestuurd naar de landelijke synode die voor 2016 is gepland.

Herziene tekst

De herziene tekst luidt aldus (de aanvulling is onderstreept): Wij geloven dat God de mens heeft geschapen door het formeren van Adam uit stof (Gen. 2: 7) en Eva uit Adam’s zijde (Gen.2: 21-22). Ze zijn geschapen als de eerste twee mensen en de biologische voorouders van alle andere mensen. Er waren geen pre-Adamieten: mensen noch mensachtigen. God maakte en formeerde Adam naar zijn eigen beeld … [de rest van de tekst blijft zoals momenteel aanvaard.]

Het voorstel is vooral gericht tegen theïstische evolutie, de visie dat het scheppingswerk van God via evolutie heeft plaatsgevonden. In een toelichting worden verschillende voormalige ambtsdragers van de Canadian Reformed Church met name genoemd.

 

Een van hen is Arnold Sikkema, natuurkundige aan de Trinity Western University en voorzitter van de Canadian Scientific & Christian Affiliation. De ander is dr. Jitse van der Meer, een bioloog van Nederlandse afkomst. Beide zijn betrokken bij de website Reformed Academics. Van der Meer werkt ook mee in een project over schepping en evolutie van ForumC.

Weblog

Het valt overigens te bezien of de Canadian Reformed Churches de Nederlandse Geloofsbelijdenis zullen aanpassen. Het voorstel is volgens Sikkema met een kleine meerderheid aangenomen. En een theoloog van de kerk stelt op zijn weblog dat de Geloofsbelijdenis eigendom is van alle gereformeerde kerken. De Canadezen kunnen daar niet zomaar een eigen versie van maken. Daarnaast omschrijven de indieners niet duidelijk wat ze nu precies bedoelen met ‘theïstische evolutie’.

Op een andere blog wordt aangeven dat Sikkema expliciet heeft geschreven niet achter het idee van theïstische evolutie te staan. Ook de Canadian Scientific & Christian Affiliation waarvan hij voorzitter is propageert deze zienswijze niet, iets wat wel in de toelichting op het wijzigingsvoorstel wordt genoemd.

Gereformeerde Bond

In Nederland verscheen afgelopen week een artikel gericht tegen theïstische evolutie in De Waarheidsvriend, het tijdschrift van de Gereformeerde Bond in de PKN. In dit artikel, gepubliceerd in De Waarheidsvriend, neemt Gereformeerde Bond voorzitter ds. A.J. Mensink scherp stelling tegen uitlatingen van Gijsbert van den Brink, nog tot 1 juli bijzonder hoogleraar namens de Bond aan de VU. Van den Brink onderzoekt al langer de impact die aanvaarding van evolutie heeft op de christelijke geloofsleer.

Volgens Mensink is het accepteren van evolutie onbegaanbare en ontoegankelijke weg. Acceptatie van de evolutietheorie betekent immers ook acceptatie van miljarden jaren van dood en lijden, en het houdt in dat de mens ontstaan is uit niet-menselijke voorouders. Dit zou ver af staan van een ‘goede’ schepping. Van den Brink zal over enige tijd een antwoord publiceren in De Waarheidsvriend.