25 november 2022 / 

Vijf miljoen voor levensbeschouwelijke universiteiten

De Universiteit voor Humanistiek, de Protestantse Theologische Universiteit, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Theologische Universiteit Kampen krijgen vanaf komend jaar samen structureel vijf miljoen euro extra financiering van de overheid.

Met deze extra bijdrage reageert minister Robbert Dijkgraaf van onderwijs op een rapport van consultants van PwC, die vaststelden dat de financiering van de vier instellingen te krap is om goed onderwijs en onderzoek te garanderen.

Samenwerkingsplan

De fondsen worden verdeeld volgens een voorstel van het samenwerkingsverband van deze instellingen, het Netwerk van Levensbeschouwelijke Universiteiten (NLU). Er gaat 2,5 miljoen naar de UvH, de TU Kampen (die bezig is te verhuizen naar Utrecht) ontvangt 1,5 miljoen, terwijl de PThU en de TUA het laatste miljoen verdelen.

In de kamerbrief waarin Dijkgraaf deze beslissing bekend maakt staat ook dat de NLU begin volgend jaar met een samenwerkingsplan moet komen. NLU-voorzitter Joke van Saane stelt in het Nederlands Dagblad dat daar inmiddels al aan wordt gewerkt.

Vrije Universiteit

Dijkgraaf geeft in de brief aan dat ook de Vrije Universiteit Amsterdam extra geld krijgt voor haar opleidingen voor ambtsdragers. Hier was een door verschillende veranderingen in de regels rond de financiering een structureel tekort ontstaan. De VU krijgt jaarlijks 250.000 euro extra.

Bronnen: Kamerbrief Dijkgraaf, bericht Nederlands Dagblad (€)
Beeld: Universiteit voor Humanistiek