24 september 2014 / 

Vertel, verhelder en verwonder

24 september 2014: Het scheppingsverhaal is te mooi om niet te vertellen. En de vragen die rond de schepping leven zijn te belangrijk om te laten liggen. Maar hoe voer je in de gemeente het gesprek over God de schepper en evolutie? En waarom is het belangrijk om hierover binnen de gemeente te praten?

 

Het geloof in God als schepper is een belangrijke overtuiging die christenen delen. Wel bestaan er verschillende manieren van denken over de wijze waarop de schepping heeft plaatsgevonden. Dit leidt soms tot verlegenheid over deze vraag binnen de kerk. Maar het negeren van deze thematiek kan op termijn leiden tot ongeloofwaardigheid van het christelijk geloof, zowel bij christelijke jongeren, als bij niet-christenen. Ben je voorganger, kerkelijke werker, jeugdleider of gewoon geïnteresseerd in het thema? Kom dan naar het congres ‘Vertel, verhelder en verwonder’ van ForumC op 24 september in Utrecht. Vanuit het gezamenlijke vertrekpunt van God als Schepper ontmoeten we elkaar rond vragen als:

 

• Hoe breng je in preek en jeugdwerk schepping onder de aandacht?

• Hoeveel ruimte voor vragen en verschillende standpunten geef je?

 

Wat we tijdens dit congres niet doen is een discussie voeren over natuurwetenschappelijke argumenten. Wat we wel doen zijn pijnpunten benoemen en nadenken over verschillende aspecten van het scheppingsgeloof. ForumC hoopt hiermee uiteindelijk te bereiken dat binnen gemeentes vaker wordt gesproken en gepreekt over de schepping en de verwondering voor onze Schepper groter wordt.

 

Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie Jeruzalemkerk, Utrecht

 

Meditatie predikant en plantenziektenkundige Jeroen Sytsma en hoogleraar astrofysica en lekenpredikant Heino Falcke

Lezing hoogleraar Interculturele theologie Benno van den Toren, emeritus hoogleraar biologie, wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie prof. dr. Jitse van der Meer, predikant Dick Westerkamp

Gesprek olv hoogleraar geneesmiddelenonderzoek Chris Kruse

 

 

Het congres heeft inmiddels plaatsgehad. Een verslag stond in het Nederlands Dagblad (25/09/2014) onder de titel ‘Gun christenen de tijd om met evolutievragen om te gaan’