4 mei 2018 / 

Veertig jaar ivf – het ethische debat

In juli 1978 zag Louise Brown, de eerste baby die via ‘reageerbuisbevruchting’ is geboren, het licht. Sinds haar geboorte is uitgebreid gediscussieerd over de ethische kanten, een discussie die de afgelopen jaren een nieuwe dimensie kreeg.

De reageerbuisbevruchting (officieel: in vitro fertilisatie, ivf) heeft sinds de geboorten van Brown een hele vlucht genomen, ondanks aarzelingen over de veiligheid en de vraag of voorplanting wel langs zo’n onnatuurlijke weg mocht plaatsvinden, schrijft de Washington Post in een fraai vormgegeven online artikel.

Ziel

De Rooms-katholieke kerk besloot bijvoorbeeld in 1987 om ivf niet acceptabel te verklaren, juist omdat hiermee seks en voorplanting werden ontkoppeld. Een ander bezwaar is de handel in bevruchtte eicellen en de vernietiging van rest-embryo’s. De huidige paus, Franciscus, noemde ivf een ‘slecht experiment met het leven’.                Dit alles weerhield veel katholieken er niet van om gebruik te maken van ivf, zo blijkt uit de korte ervaringsverhalen die bij het artikel staan.

Orthodoxe joden hebben minder problemen met ivf, omdat zij stellen dat het embryo pas veertig dagen na de bevruchting bezield wordt. Dus een ivf embryo is nog geen mens. Wel zijn zij bezorgd over de mogelijkheid dat er fouten gemaakt worden tijdens de procedure. Daarom is gekozen voor strikt toezicht, waarbij een geestelijke controleert of sperma en eicel ook echt van de ouders zijn en of het juiste embryo wordt teruggeplaatst.

God

In het artikel staat dat in Egypte de grootimam Gad El-Haq Ali Gad El-Haq als eerste geestelijk leider uit de moslimgemeenschap in 1980 ivf toelaatbaar verklaarde, mits alleen de echtgenoten er bij waren betrokken. Donor-eicellen of -zaadcellen zijn niet toegestaan. Over het algemeen is ivf al snel aanvaard door protestantse stromingen in het christendom, net als door boeddhisten en hindoes.

De Washington Post gaat ook in op de motieven van Patrick Steptoe en Robert Edwards, de grondleggers van de ivf techniek, die in 2010 de Nobelprijs voor geneeskunde ontvingen. Een motief was natuurlijk om paren met vruchtbaarheidsproblemen te helpen. Maar Edwards deed later de uitspraak dat hij ook wilde zien wie nu de ‘leiding’ had bij de bevruchting, God of de wetenschappers. Het antwoord is voor hem duidelijk: ‘wij hebben de leiding’.

Toelaatbaar

Inmiddels gaan de ethische vragen niet zozeer meer over de vraag of ivf toelaatbaar is, maar welke uitbreidingen van de techniek acceptabel zijn. Zo is er discussie over het ‘drie-ouder embryo’, waarbij een donor eicel zonder celkern wordt gebruikt, maar ook over het repareren van schadelijke mutaties bij embryo’s.

Deze discussies lopen nog. Volgens George Church, een pionier in genetische reparatietechnieken, is het een kwestie van tijd voordat die ingrepen ook geaccepteerd worden. Hij stelt dat volgens de Bijbel de mens heerschappij is gegeven over de aarde. ‘Het uitvinden van nieuwe, geavanceerde technologieën kun je een fundamentele eigenschap van de menselijke natuur noemen.’

Bron: Washington Post, ‘Gifts from God.