Geschreven door Martine van Veelen / 

22 februari 2012 / 

Veelen, Martine van, Geloof in de wetenschap (2011)

Geloof en wetenschap worden steeds meer als twee aparte werelden gezien. Wetenschap, met vastomlijnde methoden en aannames, zou een universele reikwijdte hebben. Levensbeschouwing is eerder iets dat je prive ‘bedrijft’, thuis en in je eigen tijd.

Klopt deze voorstelling van zaken? Laten wetenschappers wanneer ze naar hun werk gaan hun levensbeschouwing thuis? Speelt levensbeschouwing geen enkele rol bij onderzoek?

Zien wetenschappers geloof en wetenschap als conflicterend of zien ze volledige harmonie tussen beide?

In de zomer van 2011 is door ForumC onderzoek gedaan onder hoogleraren van Nederland over het thema Levensbeschouwing en Wetenschap. Dit boek geeft de resultaten weer.

Het laat ook tien hoogleraren aan het woord, ieder met een eigen verhaal en een eigen visie op het thema:

Carlo Beenakker (Universiteit Leiden)

Cees Dekker (Technische Universiteit Delft)

Vincent Icke (Universiteit Leiden)

James Kennedy (Universiteit van Amsterdam)

Wubbo Ockels (Technische Universiteit Delft)

Gerard Nienhuis (Universiteit Leiden)

Herman Philipse (Universiteit Utrecht)

Herman van Praag (Universiteit van Maastricht)

Corine de Ruiter (Universiteit van Maastricht)

Dick Swaab (Universiteit van Amsterdam)

Lees hun persoonlijke verhalen en laat u verrassen, inspireren en op andere gedachten brengen. Onder redactie van Martine van Veelen, programmacoördinator Geloof & Wetenschap ForumC.
Met een woord vooraf van Robbert Dijkgraaf (Universiteit van Amsterdam en voorzitter KNAW)

Martine van Veelen (red.), Geloof in de wetenschap. Bekende hoogleraren over God, wetenschap en levensbeschouwing (Amsterdam 2011)
ISBN 978-90-5881-595-8
Prijs: 16 euro

Bij een donatie voor de website geloofenwetenschap.nl krijgt u het boek cadeau. Doneer via deze link

 

Martine van Veelen