Geschreven door Gijsbert van den Brink / 

20 september 2011 / 

Van den Brink: Evolutie goed te combineren met geloof

Op 23 september 2011 vindt aan de Vrije Universiteit een congres plaats over ‘anderhalve eeuw evolutiedebat’. Het is een historisch congres met een actuele spits. Centraal staat de vraag hoe christenen in het verleden hebben gedacht over de evolutietheorie.

 

In een slotdiscussie zal vanuit de geschiedenis worden gereflecteerd op de actuele discussies over de verhouding tussen schepping en evolutie. Prof. dr. Gijsbert van den Brink, theoloog aan de VU en in Leiden en een van de deelnemers aan het slotforum, formuleerde vooruitlopend op de discussie de volgende stelling:

‘Zoals onder meer B.B. Warfield al inzag, valt acceptatie van de  evolutietheorie goed te combineren met orthodox-christelijk geloof.’

Elders vat hij de visie van deze Benjamin Warfield (1851-1921), hoogleraar theologie aan Princeton Theological Seminary, als volgt samen: ‘Warfield was ervan overtuigd dat er geen noodzakelijke tegenstelling bestaat tussen christelijk geloof en evolutie, ‘mits we maar geen al te extreme vorm van evolutie onderschrijven.’ Met dat laatste bedoelde Warfield, dat vastgehouden moest worden aan een sturing van het hele proces door Gods voorzienigheid en aan Gods incidenteel bovennatuurlijk ingrijpen.

Uiteindelijk achtte hij dat laatste echter niet per se noodzakelijk om de komst van de mens te verklaren: ook dat zou een kwestie kunnen zijn van een (door God geleide) sprongsgewijze mutatie die het meest geschikt bleek in de toenmalige omgeving. Theologisch gezien meende Warfield zich met deze vorm van evolutionisme in de voetsporen van Calvijn te bewegen, wiens scheppingsleer hij doorvertaalde in termen van een evolutionair schema.’

Uit: Gijsbert van den Brink ‘Darwinisme en christelijk geloof; een historisch overzicht’, in En God beschikte een worm. Over schepping en evolutie, Cees Dekker et al (red.) (2006), 156-179, aldaar 172-173.

Lees ook de opinie van Ab Flipse over dit onderwerp: Anderhalve eeuw evolutiedebat in een middag.

Meer informatie over het congres:

Download PDF

Gijsbert van den Brink

Gijsbert van den Brink is hoogleraar theologie en natuurwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.