10 juli 2012 / 

Twee biologen over schepping en evolutie

Darell Falk en Todd Wood hebben allebei een opleiding in biomedische wetenschappen gevolgd en zijn allebei christen. Maar over evolutie denken ze heel verschillend.

Darell Falk is tegenwoordig verbonden aan het BioLogos Institute, een aantal jaren geleden opgericht door Francis Collins. Falk schreef eerder al het boek Coming to peace with science, waarin hij aangeeft hoe hij zijn geloof en zijn werk als wetenschapper wist te combineren.

Todd Wood werkt aan het kleine Bryan College, waar een creationistisch studiecentrum is gevestigd. Wood probeert daar een manier te vinden om ‘baramins’, de oorspronkelijk geschapen soorten, te reconstrueren uit genetisch en fossiel materiaal.

In het tijdschrift Christianity Today staat een dubbelportret van beide mannen. Falk praat er onder meer over zijn zoektocht naar een kerkelijke gemeente waar hij met zijn evolutionaire ideeën werd geaccepteerd. Ook beschrijft hij hoe in eerste instantie het bewijs voor evolutie zijn geloof verzwakte. Naast het dubbelportret brengt Christianty Today ook een kort artikel over het schepping/evolutie debat en een infographic met de verschillende standpunten. Daarnaast brengt het blad ook een e-book uit over het onderwerp.

Wood is een opvallende verschijning in de creationistische beweging, omdat hij erkent dat er wel degelijk bewijs is voor evolutie en gemeenschappelijke afstamming. Toch twijfelt hij niet aan een zesdaagse schepping, omdat volgens hem de Bijbel geen andere conclusie open laat. Hij verzet zich tegen creationistisch onderzoek dat alleen is gericht op het falsificeren van de evolutietheorie. Goed creationistisch onderzoek moet een alternatief bieden. Wood is er van overtuigd dat dit mogelijk is.

Op zijn eigen weblog laat Wood zien dat hij zijn geloofsgenoten kritisch volgt. Bovendien laat hij zich er nooit verleiden tot een snelle stellingame over nieuwe vondsten. Vaak duurt het dagen tot weken voordat Wood op zijn blog zo’n vondst bespreekt. Hij wil eerst alle gegevens hebben en er goed over nadenken.

Falk wil via BioLogos het denken over ‘evolutionary creation’ (evolutionair creationisme) op gang brengen. Dat gebeurt door zowel wetenschappers als theologen artikelen te laten schrijven over het onderwerp en de implicaties van een evolutionaire schepping.

Wood stelt aan het eind van het artikel dat hij moe is van de onderlinge strijd tussen christenen over de schepping. “Naar mijn idee is dat schadelijk voor de kerk.” In een artikel op het Colossian forum zoekt hij naar een andere manier om met elkaar om te gaan. Eerder had hij daar al een bijdrage geschreven met als titel ‘What I would like to hear an evolutionary creationist say’.