26 juni 2015 / 

Tips voor een gesprek over schepping en evolutie

Blogger RJS, 50+ jaar christen, 30+ jaar wetenschapper en 23 jaar professor, geeft vijf tips voor een gesprek over schepping en evolutie.

De post staat op zijn eigen blog en op Jesus Creed.

De eerste tip is: zorg dat je feiten kloppen. Daarin waarschuwt hij voor ‘belachelijke en gemakkelijk te falsificeren claims’. Het bewijs voor een oude aarde staat als een huis, aldus de auteur. Wie vindt dat dit niet te rijmen is met de Bijbel moet je eerlijk omgaan met de feiten. Hij gaat onder meer kort in op de vondst van zacht weefsel in dinosaurusbotten.

Andere ‘feiten’ die moeten kloppen zijn citaten. Die mag je niet laten buikspreken door ze uit hun context te halen. De beschuldiging dat Christenen die uitgaan van een oude aarde en/of evolutie buigen voor een ‘materialistisch wereldbeeld’ vindt RJS ook niet kunnen. En feiten over evolutie of de leeftijd van de aarde die van een creationistische site komen, kun je maar beter dubbelchecken.

De enige houdbare positie voor jonge aarde creationisten is volgens de auteur uit te gaan van een ‘volwassen schepping’, waarin de dingen een schijnbaar hoge leeftijd hebben.

Volwassen schepping

Het tweede punt is: maak een scheiding tussen mechanismen en geschiedenis. De auteur stelt dat fossielen nu eenmaal een ontwikkeling laten zien, dat ze netjes gescheiden zijn van elkaar. Misschien hoort dit bij de ‘volwassen schepping’, maar je kunt niet ontkennen dat dinosauriërs en mensen nooit gelijktijdig hebben geleefd.

Het derde punt is dat een stevige discussie over mechanismen niets afdoet aan het bewijs voor een oude aarde en evolutie. Over het exacte mechanisme achter evolutie vindt een stevige wetenschappelijke discussie plaats. Maar dat staat los van alle aanwijzingen dat evolutie heeft plaatsgevonden.

Opnieuw waarschuwt de auteur voor het misbruiken van citaten door ze uit hun context te halen. Als voorbeeld noemt hij een citaat van Richard Lewontin: ‘We take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs’ als voorbeeld.

Metafysische vragen

Richt je op de metafysische vragen, is het vierde advies. Hierover bestaat tussen christenen veel onenigheid. Maar, aldus RJS, ‘natuurlijke’ processen sluiten goddelijk ingrijpen niet per se uit. God kan immers ook via natuurlijke processen werken. De wetenschap bewijst niet dat er geen God is, en beantwoordt geen vragen over doel of betekenis (behalve op een oppervlakkig niveau).

Het laatste advies is: heb uw naaste lief als uzelf. Natuurlijk zijn er verschillen in standpunt. Het is niet de bedoeling elkaar te bevechten, of een ‘wij’ tegen ‘zij’ sfeer te creëren. We moeten vooral naar elkaar luisteren.