20 december 2019 / 

Theoloog McGrath over Einstein en verhalen

In een interview met het tijdschrift Christianity Today gaat theoloog Alister McGrath in op het geloof van Albert Einstein en de kracht van verhalen in geloofsgesprekken.

Reden voor het interview is de publicatie van twee boeken van de theoloog uit Oxford: A Theory of Everything (That Matters) over natuurkundige Albert Einstein en ‘Narrative Apologetics’, over het belang van het vertellen van verhalen.

Oorlog

Einstein wordt zowel door gelovigen als ongelovigen in hun kamp ‘geclaimd’, maar McGrath stelt dat dit onterecht is. Einstein geloofde niet in een persoonlijke god, maar was ook zeker geen (al dan niet stiekeme) atheïst. Wel erkende Einstein dat wetenschap hooguit een deel van de werkelijkheid kan verklaren.

Daarmee laat Einstein volgens McGrath zien waarom het idee dat er een voortdurende en principiële ‘oorlog’ is tussen geloof en wetenschap niet klopt. McGrath stelt dat wetenschap en religie elk een eigen kijk op de werkelijkheid bieden. Hij trekt de analogie naar politieke overtuigingen: niemand vindt dat wetenschappers zich niet met politiek mogen bezighouden. Politiek, maar ook ethiek en religie gebruiken andere methoden om tot conclusies te komen dan natuurwetenschap, maar zijn daarom niet onverenigbaar.

Verhalen

Over zijn boek ‘Narrative Apologetics’ zegt hij dat verhalen belangrijk zijn om bijvoorbeeld theologische concepten duidelijk te maken. De Bijbel staat vol van dit soort verhalen (met als meest duidelijk voorbeeld de vele ‘gelijkenissen’ in het Nieuwe Testament). Christelijke schrijvers als J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis en Dorothy Sayers hebben dit halverwege de vorige eeuw ook uitgedragen. Geloofsverhalen, zo stelt McGrath, laten zien dat dit geloof echt is. De meeste apologetiek richt zich op het verdedigen van de waarheid. Dat is niet verkeerd, maar komt wat McGrath betreft pas later aan bod.

Bron: Christianity Today, 5 december