29 november 2016 / 

Theology and Science over evolutie tot eind 2016 gratis

Een ‘virtueel’ nummer van het tijdschrift Theology and Science is tot eind 2016 gratis te lezen op internet.

Er staan zeventien bijdragen gaan over een brede reeks van onderwerpen. Zo belooft het artikel ‘Fishapod in the Rocks: Fossils and Biblical Creation Texts’ een ‘Bijbels-theologisch perspectief op de evolutie van landdieren’. Ted Peters gaat op zoek naar een theologie van de ‘Evolutionary unfit’. Wat moeten wij met de verliezers in de Darwiniaanse strijd om te overleven?

Verder is er ook een analyse van de correspondentie tussen Charles Darwin en de Amerikaanse botanicus Asa Gray. Waar Darwin elke verwijzing naar ontwerp afwees, vooral door zijn slechte ervaring met de natuurlijke theologie van William Paley, wist Gray evolutie en natuurlijke theologie wel bij elkaar brengen, betoogt Bethany Sollereder.

Creationisme

Er is ook een analyse van het (jonge aarde) creationisme. Michael Zimmerman stelt dat er nu een ‘vijfde golf’ van creationisme gaande is. De eerste golf negeerde evolutie in de hoop dat het onderwerp zo verdwijnen. Daarna volgden drie golven die gericht waren op het onderwijs: zij streefde een verbod om menselijke evolutie te onderwijzen, verplicht onderwijs in ‘creation science’ en een die Intelligent Design in het curriculum wilde hebben. De vijfde golf richt zich vooral op het stimuleren van onderwijs in de ‘zwakten’ van de evolutietheorie. Die aanpak lijkt (binnen het Amerikaanse rechtssysteem) kansrijker, betoogt de auteur.

De artikelen zijn niet nieuw, maar zijn al eerder in Theology and Science gepubliceerd. Vandaar dat het een ‘virtueel’ nummer is van het tijdschrift wordt genoemd. De bijdragen zijn tot het einde van 2016 online te lezen. Wie het daar te druk voor heeft, kan ze natuurlijk ook gewoon downloaden.

Theology and Science: virtueel nummer over evolutie