18 mei 2022 / 

Templeton Prize 2022 voor natuurkundige Frank Wilczek

De Templeton Prize 2022, bedoeld voor personen die met behulp van wetenschap de grote vragen van het universum en het bestaan onderzoeken, gaat naar de Amerikaanse natuurkundige Frank Wilczek, een van de ontvangers van de Nobelprijs voor natuurkunde in 2004.

De Templeton Foundation stelt dat Wilczek een echte ‘natuurfilosoof’ is, die nieuwsgierigheid naar de werking van de natuur koppelt aan een creatieve en speelse filosofische inslag. Wilczek is onder meer geïnteresseerd in het concept schoonheid: de wiskundige beschrijving van de werkelijkheid bevat volgens hem een grote schoonheid, van de grootste tot de kleinste schalen. Het lijkt daarmee een fundamentele eigenschap van het universum.

Wilczek werd geboren in een Rooms katholiek gezin, maar ziet zichzelf niet als religieus gelovige. Hij is omschreven als een agnost, maar noemde zichzelf ook wel eens een pantheïst. De natuurkundige schreef verschillende populair wetenschappelijke boeken, en de Templeton Foundation citeert dit uit  zijn meest recente boek (Fundamentals, 2021):

‘Door te onderzoeken hoe de wereld werkt onderzoeken we hoe God werkt, en daardoor leren we wat God is. Op die manier kunnen we de zoektocht naar kennis beschrijven als een vorm van aanbidding, en onze ontdekkingen als openbaringen.’

Vragen

De Nobelprijs die Wilczek in 2004 deelde met met twee collega’s werd toegekend voor zijn werk aan de sterke kernkracht. Hij vond dat die kracht afnam wanneer kwarks (fundamentele bouwstenen van materie) zeer dicht bij elkaar kwamen. Dat gaf hen ‘asymptotische vrijheid’.

De Templeton Prize levert de natuurkundige 1,3 miljoen dollar op (1,24 miljoen euro). Hij is de 51e winnaar van de prijs, die in 1973 voor het eerste is uitgereikt, aan Moeder Theresa. Andere winnaar waren onder meer de Dalai Lama, Desmond Tutu, Francis Collins en (vorig jaar) Jane Goodall.

Bron: Templeton Foundation