Home » Nieuws » ‘Te weinig kennis evolutie bij christelijke scholieren’

‘Te weinig kennis evolutie bij christelijke scholieren’

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 24 januari 2014|2.1 min read|
Nieuws

Leerlingen van christelijke scholen weten te weinig over de evolutietheorie. Ze verwijzen evolutie daarom te gemakkelijk naar het rijk der fabelen.

 

Dat zeggen Guido Helder en Bob van Dijk, biologiedocenten van het Gomarus College Groningen in het Nederlands Dagblad van 23 januari (betaalmuur). Zij deden die uitspraak in een interview bij het verschijnen van de tweede druk van hun lesboekje ‘Terug naar af, stilstaan bij evolutie’.

De eerste druk verscheen in 2010. Het boekje wordt sindsdien gebruikt in een extra lessenserie waarin voor bovenbouwleerlingen van havo en vwo een verbinding wordt gelegd tussen vakinhoudelijke kennis en levensbeschouwing. De serie is niet beperkt tot biologie, er is bijvoorbeeld ook een dergelijk eigen lesboek over economie.

‘Ik geef les in de bovenbouw en merk dat leerlingen erg weinig afweten van de evolutietheorie. Op catechisatie, op lagere scholen en in de onderbouw wordt te vaak gesuggereerd dat christenen zich niet in die theorie hoeven verdiepen, omdat ze onverenigbaar zou zijn met hen geloof’, zegt Helder in het ND.

Omdat leerlingen uiteindelijk toch met de evolutietheorie in aanraking komen, willen de docenten dat ze de vragen die dit oproept al op school doordenken. Van de Dijk: ‘We willen voorkomen dat leerlingen met het afwijzen van het creationisme ook hun geloof in God overboord gooien.’

De docenten brengen de feiten over evolutie zonder een mening op te dringen. Ze hebben beide overigens een verschillende visie. Waar Helder zichzelf omschrijft als ‘theïstisch evolutionist’ en geen moeite heeft met een gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee, heeft Van Dijk daar twijfels over. Hij stelt in het Nederlands Dagblad gecharmeerd te zijn van de ‘degeneratie theorie’ van Peter Scheele. ‘Je moet er niet alles mee verklaren, zoals hij doet, maar deelverklaringen biedt ze wel.’

In ‘Terug naar af’ bespreken de docenten de bewijzen voor evolutie, waarbij ruimte is ingeruimd voor een uitleg van de basisprincipes van evolutie en de bewijzen die pleiten voor evolutie. Ook is er ruimte voor de vragen die nog open staan. Daarna behandelen ze kort Intelligent Design en creationisme en de kritiek op evolutie van beide stromingen. Ook hier benoemen ze de problemen voor zowel ID als creationisme. De auteurs benadrukken de diversiteit aan meningen over evolutie onder christenen en gaan ook in op de verschillende Bijbelvisies die daar aan ten grondslag liggen.

De lessen waarbij dit boekje wordt gebruikt, zijn bedoeld voor alle leerlingen, dus ook degenen die geen biologie in hun vakkenpakket hebben.

Home » Nieuws » ‘Te weinig kennis evolutie bij christelijke scholieren’

‘Te weinig kennis evolutie bij christelijke scholieren’

By Gepubliceerd Op: 24 januari 20142.1 min read
Nieuws

Leerlingen van christelijke scholen weten te weinig over de evolutietheorie. Ze verwijzen evolutie daarom te gemakkelijk naar het rijk der fabelen.

 

Dat zeggen Guido Helder en Bob van Dijk, biologiedocenten van het Gomarus College Groningen in het Nederlands Dagblad van 23 januari (betaalmuur). Zij deden die uitspraak in een interview bij het verschijnen van de tweede druk van hun lesboekje ‘Terug naar af, stilstaan bij evolutie’.

De eerste druk verscheen in 2010. Het boekje wordt sindsdien gebruikt in een extra lessenserie waarin voor bovenbouwleerlingen van havo en vwo een verbinding wordt gelegd tussen vakinhoudelijke kennis en levensbeschouwing. De serie is niet beperkt tot biologie, er is bijvoorbeeld ook een dergelijk eigen lesboek over economie.

‘Ik geef les in de bovenbouw en merk dat leerlingen erg weinig afweten van de evolutietheorie. Op catechisatie, op lagere scholen en in de onderbouw wordt te vaak gesuggereerd dat christenen zich niet in die theorie hoeven verdiepen, omdat ze onverenigbaar zou zijn met hen geloof’, zegt Helder in het ND.

Omdat leerlingen uiteindelijk toch met de evolutietheorie in aanraking komen, willen de docenten dat ze de vragen die dit oproept al op school doordenken. Van de Dijk: ‘We willen voorkomen dat leerlingen met het afwijzen van het creationisme ook hun geloof in God overboord gooien.’

De docenten brengen de feiten over evolutie zonder een mening op te dringen. Ze hebben beide overigens een verschillende visie. Waar Helder zichzelf omschrijft als ‘theïstisch evolutionist’ en geen moeite heeft met een gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee, heeft Van Dijk daar twijfels over. Hij stelt in het Nederlands Dagblad gecharmeerd te zijn van de ‘degeneratie theorie’ van Peter Scheele. ‘Je moet er niet alles mee verklaren, zoals hij doet, maar deelverklaringen biedt ze wel.’

In ‘Terug naar af’ bespreken de docenten de bewijzen voor evolutie, waarbij ruimte is ingeruimd voor een uitleg van de basisprincipes van evolutie en de bewijzen die pleiten voor evolutie. Ook is er ruimte voor de vragen die nog open staan. Daarna behandelen ze kort Intelligent Design en creationisme en de kritiek op evolutie van beide stromingen. Ook hier benoemen ze de problemen voor zowel ID als creationisme. De auteurs benadrukken de diversiteit aan meningen over evolutie onder christenen en gaan ook in op de verschillende Bijbelvisies die daar aan ten grondslag liggen.

De lessen waarbij dit boekje wordt gebruikt, zijn bedoeld voor alle leerlingen, dus ook degenen die geen biologie in hun vakkenpakket hebben.