Wiskunde

Home » Wiskunde

Goddelijke wiskunde

Door |2021-04-07T09:24:25+02:0016 maart 2018|Nieuws|

Ter ere van pi-dag (op 14 maart) schreef Russell Howell, hoogleraar wiskunde aan Westmont College in Santa Barbara (VS) een artikel over wiskunde en christendom voor het tijdschrift Christianity Today. …

Was Augustinus een wiskundehater?

Door |2021-02-12T10:52:31+02:0010 mei 2012|Geschiedenis, Opinie|

Vaak beginnen wetenschappelijke leerboeken of artikelen met een verwijzing naar een episode uit de wetenschapsgeschiedenis die in verband staat met het te behandelen onderwerp. Daar is uiteraard geen enkel bezwaar tegen, zolang tenminste de feiten niet onjuist worden weergegeven of ...

‘De mens is meer dan een rationeel wezen’

Door |2021-04-07T09:23:14+02:0011 maart 2012|Filosofie, Nieuws|

Nieuws ‘Er is geen enkele reden om te denken dat alleen strikte logica tot waarheid kan leiden,’ schrijft hoogleraar wiskunde Ronald Meester in een opinieartikel in Trouw. Hij pleit voor ‘een completer wereld- en mensbeeld’, ‘waarin het bedrijven van wetenschap ...

Livio, Is God een wiskundige? (2010)

Door |2021-02-22T13:04:03+02:005 september 2011|Boekrecensies, Filosofie|

Wiskunde. Alleen het woord doet menigeen gruwen. Beelden van wanhopige worstelingen met complexe vergelijkingen, kwadraten, derdemachten en de gruwel der gruwelen: differentiaalvergelijkingen. Toch is het vak zo fundamenteel dat het ministerie van onderwijs het verplicht stelt voor verschillende schooltypen. ...

Ga naar de bovenkant