newton

Home » newton

Wetenschap en het bestaan van God

Door |2018-10-30T18:43:10+02:0030 oktober 2018|Opinie|

Op 19 oktober reageerde Maarten Boudry in het NRC op mijn essay over de vraag of er in de wetenschap plaats is voor religie. In dat essay had ik betoogd dat de wetenschap op diverse manieren ruimte laat voor religie en ...

Heeft de wetenschap meer dwarse denkers nodig?

Door |2021-04-07T09:24:27+02:0023 oktober 2017|Filosofie, Nieuws|

De geschiedenis zit vol ‘grote geesten’ die buiten de gebaande kaders durfden te denken. Heeft de wetenschap deze dwarse denkers nodig om vooruit te komen, vraagt wetenschapsfilosoof Adrian Currie zich af in het webtijdschrift Aeon. …

Hoe verlicht zijn wij eigenlijk?

Door |2021-02-12T10:52:28+02:0029 juni 2015|Geschiedenis, Opinie|

Londen, 1660. Een groep gentlemen komt bij elkaar en richt een vereniging op die de geschiedenis zal ingaan als de eerste wetenschappelijke sociëteit: de Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, kortweg de Royal Society. Niet lang daarna treffen ...

Op zoek naar het verborgene

Door |2021-02-12T10:52:29+02:0023 oktober 2013|Geschiedenis, Opinie|

Een van de grootste dwalingen binnen de geschiedenis van de natuurwetenschappen is het bekijken van het verleden door de bril van het heden. Tot en met de jaren 70 van de vorige eeuw was dit eerder regel dan uitzondering.   ...

Openbaring en de wetenschappelijke methode

Door |2013-06-12T10:52:47+02:0012 juni 2013|Opinie|

Er zijn – grofweg – twee manieren om aan fysische kennis te komen: door waarneming en door redenatie. Deze kennis is wetenschappelijk verifieerbaar. Er bestaat echter een vorm van kennis, die op andere wijze tot ons komt: metafysische kennis. Deze ...

Ga naar de bovenkant