• Wat verklaren verklaringen van religie?

  Hans van Eyghen

  Er valt veel te zeggen over recente verklaringen van religie en wat ze impliceren voor de redelijkheid van religieus geloof. ...

 • Naturalistische verklaringen blijven problematisch voor religie

  Bart Klink

  In juni schreef Hans van Eyghen voor Geloof & Wetenschap een opiniestuk waarin hij betoogt dat de geloofwaardigheid van religieuze ...

 • Naturalistische verklaringen, so what?

  Hans van Eyghen

  Religieus geloof zou het resultaat zijn van een naturalistisch proces en daarom zou religieus geloof onredelijk zijn. Deze claim vormt ...

 • Religieus geloof debunked

  Bart Klink

  Rond 1990 is er een nieuw wetenschapsgebied ontstaan dat de jaren daarna een grote bloei heeft doorgemaakt: cognitive science of ...

 • Religieus geloof wegverklaard?

  Hans van Eyghen

  Religieus geloof zou onredelijk zijn in het licht van de huidige psychologie. Dit wordt soms geclaimd door prominente atheïsten zoals ...

 • Het feilloze verstand van de naturalist

  Jan Riemersma

  Naturalisme Ieder zijn eigen religie: volgens Lawrence Krauss, de atheïstische natuurkundige die onlangs – samen met wapenbroeder Richard Dawkins – ...

 • Geloof en wetenschap: waar wringt de schoen?

  Alexander van Biezen

  ‘Hoe zou het universum er volgens jou kunnen uitzien als dit niet door God was geschapen?’ We leggen de vraag ...

 • Sceptisch naturalisme tegen verstandsbegoocheling

  Jan Riemersma

  Het ligt voor de hand om te denken dat een mens verre van volmaakt is; als ons lichaam bouwfouten bevat, ...

 • Een pleidooi voor naturalisme

  Alexander van Biezen

  Het filosofisch naturalisme – in de betekenis van het uitsluiten van het bovennatuurlijke als een bron van kennis – is ...

 • Een religieuze wereld

  Jan Riemersma

  Is de wereld waarin wij leven naturalistisch of religieus? De feiten lijken te zeggen dat wij een voortplantingsmachine zijn in ...

 • Richard Feynman en de droom van Anaximenes

  Alexander van Biezen

  Volgens de fysicus Richard Feynman kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze ...

 • Alle Wegen leiden naar Rome

  Jan Riemersma

  De Amerikaanse filosoof Willard Van Quine [1] verdedigde het standpunt dat de kennisleer zou moeten worden vervangen door hersenonderzoek. Er ...