• Doe mij dan maar die God van de filosofen…

  Pieter Dirk Dekker

  Afgelopen vrijdag (12 oktober) publiceerde NRC online het prijswinnende essay van filosoof René van Woudenberg, getiteld ‘God bestaat, er is ...

 • Plato’s De Sofist en een daarop geïnspireerd Godsargument

  Emanuel Rutten

  In zijn dialoog De Sofist behandelt Plato het probleem van negatie en tracht hij negaties zodanig te interpreteren dat de ...

 • Waarom bestaat God?

  Emanuel Rutten

  In een dansclub in Amsterdam zag ik ooit iemand die zich op de dansvloer ineens omdraaide en tegen een vrouw ...

 • Godsgeloof: irrationeel of arationeel?

  Jeroen de Ridder

  Het is voor lezers van deze site geen nieuws dat geloof in God rationeel gezien een wat precaire status heeft. ...

 • Modaal-epistemisch Godsargument 2.0

  Emanuel Rutten

  Op dit forum en elders is regelmatig het modaal-epistemisch argument voor het bestaan van God ter sprake gekomen. Het betreft ...

 • 31 maart: debat bestaat God wel/niet

  Redactie

  Nieuws Een verkennend debat over zin en onzin van argumenten voor het bestaan van God. Met Emanuel Rutten, Jeroen de ...

 • Godsgeloof prima te verdedigen (update)

  Redactie

  Nieuws Er zijn prima rationele argumenten om in God te geloven, schrijven Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder in De ...

 • Emanuel Rutten: Heeft geloof rationele onderbouwing nodig?

  Redactie

  “Ik ben mijzelf christen gaan noemen. Pas later kwamen daar rationele argumenten bij”, aldus Emanuel Rutten. Hij legt in deze ...

 • Emanuel Rutten: Is geloven in God redelijk?

  Redactie

  Is het redelijk om in God te geloven? Volgens Emanuel Rutten wel. Hij vertelt in deze video waarom. …

 • Emanuel Rutten: Welke rol hebben Godsbewijzen in de geschiedenis gehad?

  Redactie

  Welke Godsbewijzen zijn er? Waarom zijn ze er? En welke betekenis hebben ze gehad ...

 • Emanuel Rutten: God is datgene groter dat wij niet kunnen bedenken

  Redactie

  Voortbordurend op definities van Anselmus van Canterbury en Alvin Plantinga, stelt Emanuel Rutten in dit filmpje dat God niet anders ...

 • Emanuel Rutten: Is het onmogelijk te weten dat God bestaat?

  Redactie

  Het is onmogelijk te weten dat God niet bestaat. Die stelling beargumenteerde filosoof Emanuel Rutten in een eerder filmpje. Kun ...