• David Wilkinson

  Theoloog en astrofysicus David Wilkinson over de Big Bang en geloof

  Redactie

  David Wilkinson is astrofysicus en theoloog, en promoveerde in beide vakgebieden. In een lezing aan de Pfeiffer University legt hij ...

 • Bestaat God?

  Redactie

  Wat zijn de argumenten voor het bestaan van God? Hoe zit dat dan met de oerknal en de ...

 • Kun je God bewijzen?

  Redactie

  Kun je God bewijzen? Dat vraag vakgenoot prof. Erik Verhoef aan econoom van stad-landrelaties prof. dr. ir. Eveline van Leeuwen.

 • Plato’s De Sofist en een daarop geïnspireerd Godsargument

  Emanuel Rutten

  In zijn dialoog De Sofist behandelt Plato het probleem van negatie en tracht hij negaties zodanig te interpreteren dat de ...

 • Waarom bestaat God?

  Emanuel Rutten

  In een dansclub in Amsterdam zag ik ooit iemand die zich op de dansvloer ineens omdraaide en tegen een vrouw ...

 • Nee, geen bewijs. Wel een redelijk argument

  Emanuel Rutten

  In een recente bijdrage op Patheos lezen we over twee computerwetenschappers die het ‘wiskundig bewijs’ voor het bestaan van God ...

 • Nederlandse natuurkundige in ‘Story of God’

  Redactie

  De Nederlandse theoretisch natuurkundige Ard Louis is te zien in de tweede jaargang van het National Geographic programma The Story ...

 • Nogmaals Anselmus

  Emanuel Rutten

  Anselmus van Canterbury (1033-1109) begint zijn bekende Godsargument met de constatering dat de definitie van God – datgene waarboven niets ...

 • Rutten en De Ridder, En dus bestaat God (2015)

  Marcel Sarot

  Het schrijven van deze recensie heeft mij hoofdbrekens gekost. Wie de simplistische atheïstische redeneringen van mensen als Richard Dawkins heeft ...

 • Kunnen we niets over God weten?

  Jeroen de Ridder

  Eind vorig jaar werd de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd. Daar was een tamelijk wild proces aan vooraf gegaan, waarin ‘het Nederlandse ...

 • ‘En dus bestaat God!’

  Redactie

  Nieuws Door Ton van Brussel, directeur van debatcentrum de Rode Hoed. Uitgesproken voorafgaand aan het debat ‘Bestaat God wel/niet?’ op ...

 • Redelijke argumenten voor atheïsme?

  Emanuel Rutten

  Als er een bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld, dan kan dat met recht ‘God’ genoemd ...