• Waarom de geest is wat het brein doet

  Bart Klink

  NOOT VAN DE REDACTIE In dit tweeluik geven atheïst Bart Klink en theïst Emanuel Rutten elk hun visie op de ...

 • Kun je God bewijzen?

  Redactie

  Kun je God bewijzen? Dat vraag vakgenoot prof. Erik Verhoef aan econoom van stad-landrelaties prof. dr. ir. Eveline van Leeuwen.

 • Is het irrationeel om te geloven?

  Josh de Keijzer

  Scientias.nl is een van mijn favoriete websites. Juist omdat ik mijzelf ophoud in het kengebied van de geesteswetenschappen, heb ik ...

 • Zijn mensen een soort God?

  Redactie

  Nanowetenschapper en scheikundige prof. James Tour over moleculen en God. Zijn mensen op weg naar een soort godheid omdat ze ...

 • Een januskop-argument

  Jan Riemersma

  In deze bijdrage betoog ik het volgende: hoe het wetenschappelijk onderzoek van de werkelijkheid ook uitpakt, God zal in alle ...

 • Alsnog Anselmus

  Emanuel Rutten

  In een eerdere bijdrage liet ik zien dat het klassieke Godsargument van Anselmus eigenlijk alleen geaccepteerd kan worden wanneer wij ...

 • Wanneer geloof je niet meer in God

  Redactie

  Wat zou Cees Dekker doen overtuigen dat er geen God is? …

 • Een repliek aan de Theoloog des Vaderlands

  Bart Klink

  Niemand minder dan de Theoloog des vaderlands, Stefan Paas, heeft de moeite genomen te reageren op mijn stuk. Dat waardeer ...

 • Theologie als wetenschap: respons op Bart Klink

  Stefan Paas

  In zijn artikel lijkt Bart Klink vooral twee punten te willen maken, namelijk: 1. Theologen zijn het al eeuwen fundamenteel ...

 • Wil de échte God alstublieft opstaan?

  Bart Klink

  Door de jaren heen heb ik het nodige werk van heel wat godgeleerden en godsdienstfilosofen gelezen. Daartoe behoren bekende internationale ...

 • Gaten vullen met René van Woudenberg

  Maarten Boudry

  René van Woudenberg reageerde op mijn stuk in NRC over het conflict tussen religie en wetenschap. Daarbij trapt hij helaas ...

 • Wetenschap en het bestaan van God

  René van Woudenberg

  Op 19 oktober reageerde Maarten Boudry in het NRC op mijn essay over de vraag of er in de wetenschap plaats ...