• Tien Bijbelstudies over geloof en wetenschap

  René Fransen

  In zijn boek ‘En de aarde bracht voort’ onderzocht theoloog Gijsbert van den Brink wat het zou betekenen voor het ...

 • Uit niets ontstaat niets: een argument

  Emanuel Rutten

  Wie in God gelooft, gelooft in de regel dat God de schepper is van de kosmos. Het universum heeft God ...

 • Waar ligt de grens tussen wetenschap en pseudowetenschap?

  Redactie

  Bepaalde theorieën in de natuurkunde, zoals het bestaan van een multiversum, zijn niet meer te verifiëren. Is dit dan nog ...

 • Zonder religie geen Verlichting

  Redactie

  In een column in Trouw betoogt VU-filosoof Welmoed de Vlieger dat het christendom in deze tijd een kompas kan zijn ...

 • Vogelkenner priester dankzij Dawkins

  Redactie

  Andy Gosler is assciate professor of ethno-ornithology aan de universiteit van Oxford. De vogelkenner las in de jaren 90 de meeste ...

 • Wetenschappelijke waarheid niet altijd mooi en simpel

  Redactie

  Natuurkundige Richard Feynman zou gezegd hebben dat waarheid is te herkennen aan ‘schoonheid en eenvoud’. Maar in de wetenschap is ...

 • Denken, spreken, leven: Op zoek naar pre-Socratische wijsheid

  Emanuel Rutten

  Wat is precies de status van de rede in onze laatmoderne westerse cultuur? Is de hedendaagse mens vooral overgeleverd aan ...

 • Doe mij dan maar die God van de filosofen…

  Pieter Dirk Dekker

  Afgelopen vrijdag (12 oktober) publiceerde NRC online het prijswinnende essay van filosoof René van Woudenberg, getiteld ‘God bestaat, er is ...

 • Plato’s De Sofist en een daarop geïnspireerd Godsargument

  Emanuel Rutten

  In zijn dialoog De Sofist behandelt Plato het probleem van negatie en tracht hij negaties zodanig te interpreteren dat de ...

 • Niet-feitelijke waarheden

  Emanuel Rutten

  Wat is waarheid? Er zijn weinig wijsgerige vragen die vaker zijn gesteld dan deze. In wat volgt ga ik er ...

 • Is ‘historische wetenschap’ betrouwbaar?

  Redactie

  Kan de natuurwetenschap betrouwbare uitspraken doen over het verleden? In discussies over schepping en evolutie komt die vraag nogal eens ...

 • Het feilloze verstand van de naturalist

  Jan Riemersma

  Naturalisme Ieder zijn eigen religie: volgens Lawrence Krauss, de atheïstische natuurkundige die onlangs – samen met wapenbroeder Richard Dawkins – ...