• Nationale wetenschapsagenda over religie en wetenschap

  Redactie

  De Nationale Wetenschapsagenda heeft het deze week over ‘hoe verhoudt de wetenschap zich tot religie’. ...

 • Uit niets ontstaat niets: een argument

  Emanuel Rutten

  Wie in God gelooft, gelooft in de regel dat God de schepper is van de kosmos. Het universum heeft God ...

 • Waarom wij niet hoeven te geloven dat wij ons brein zijn: Repliek op Klink

  Emanuel Rutten

  NOOT VAN DE REDACTIE In dit tweeluik geven atheïst Bart Klink en theïst Emanuel Rutten elk hun visie op de ...

 • Waarom de geest is wat het brein doet

  Bart Klink

  NOOT VAN DE REDACTIE In dit tweeluik geven atheïst Bart Klink en theïst Emanuel Rutten elk hun visie op de ...

 • Nog een pijnlijk probleem voor het postmodernisme

  Emanuel Rutten

  Er zijn zoals bekend al langer allerlei problemen met het postmodernisme. In deze korte bijdrage voeg ik daar een pijnlijk ...

 • Alsnog Anselmus

  Emanuel Rutten

  In een eerdere bijdrage liet ik zien dat het klassieke Godsargument van Anselmus eigenlijk alleen geaccepteerd kan worden wanneer wij ...

 • Denken, spreken, leven: Op zoek naar pre-Socratische wijsheid

  Emanuel Rutten

  Wat is precies de status van de rede in onze laatmoderne westerse cultuur? Is de hedendaagse mens vooral overgeleverd aan ...

 • Platform Lazarus: bestaat God?

  Redactie

  Op het platform Lazarus, voor christenen binnen en buiten de kerk die zoeken naar relevantie, vernieuwing, emancipatie en sociale gerechtigheid, ...

 • Deze brief geeft Matthijs van Nieuwkerk antwoord op zijn geloofsvragen

  Emanuel Rutten

  Beste Matthijs, het valt ons bij Nieuwlicht op dat je het de laatste weken bij De Wereld Draait Door vaak ...

 • Nieuw Godsargument Emanuel Rutten

  Redactie

  In 2012 baarde wiskundige en filosoof Emanuel Rutten opzien met een nieuw argument voor het bestaan van God, het modaal-epistemisch ...

 • Plato’s De Sofist en een daarop geïnspireerd Godsargument

  Emanuel Rutten

  In zijn dialoog De Sofist behandelt Plato het probleem van negatie en tracht hij negaties zodanig te interpreteren dat de ...

 • Waarom bestaat God?

  Emanuel Rutten

  In een dansclub in Amsterdam zag ik ooit iemand die zich op de dansvloer ineens omdraaide en tegen een vrouw ...