9 mei 2022 / 

Symposium 3 juni 2022: Geschapen om te doden?

Symposium over het lijden van dieren in theologisch perspectief

In november 2021 promoveerde Pieter J. Slootweg aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar het denken over het lijden van dieren in relatie tot de goedheid van God. Centraal in dit onderzoek staat de vraag in hoeverre Darwins evolutietheorie een omslagpunt vormt in de geschiedenis van dit denken. Slootweg betoogt dat dit niet of nauwelijks het geval was. Lang voor Darwin werd het lijden en (uit)sterven van dieren al als theologisch probleem ervaren, waar ook allerlei oplossingen voor aangedragen werden. De opvatting dat dieren pas na de zondeval stierven was daarbij minder gemeengoed dan vaak gedacht.

Het onderzoek van Slootweg is nu gepubliceerd in het bij Summum Academic verschenen boek Teeth and Talons Whetted for Slaughter. Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961). Op 3 juni 2022 organiseert het Herman Bavinck Centrum van de VU ter gelegenheid van de verschijning van dit boek een middagsymposium waarop doorgesproken wordt over de resultaten van Slootwegs onderzoek. Drie sprekers zullen deze vanuit verschillende invalshoeken belichten en bevragen. Na een eerste reactie van Slootweg vindt een gesprek met het publiek plaats.

Programma

13.30 uur Opening – prof.dr. H. van den Belt, directeur Herman Bavinck Centrum
13.40 uur Overhandiging 1e exemplaar – dr. P. Rouwendal, directeur Summum Academic
13.45 uur Eerste reactie: dr. B.A. Zuiddam, docent ethiek Hersteld Hervormd Seminarium
14.05 uur Tweede reactie: dr. I.H. Stamhuis, em. hoofddocent wetenschapsgeschiedenis VU
14.25 uur Kort rondje verhelderingsvragen
14.30 uur Pauze (met gelegenheid het boek aan te schaffen c.q. te bestellen)
14.50 uur Derde reactie: dr. H.D. Peels, hoofddocent filosofie en theologie VU
15.10 uur Kort rondje verhelderingsvragen
15.15 uur Reactie auteur: prof.dr. P.J. Slootweg
15.30 uur Discussie met zaal
16.00 uur Sluiting

Informatie symposium

Tijd: Vrijdagmiddag 3 juni 2022, 13.30-16.00 uur
Plaats: Zaal 2A-33, Hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Doelgroep: Studenten, pastores/predikanten, (kerk)historici en ieder met belangstelling voor geloof & wetenschap
Opgave graag bij Geert Verschuure, student-assistent van het Bavinck Centrum: hbcretvu@gmail.com

Informatie boek

Piet Slootweg, Teeth and Talons Whetted for Slaughter. Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961), Kampen: Summum Academic, 2022, 495 pp., EUR 79,00.