15 september 2011 / 

‘Swaab is niet kritisch genoeg’

Hersenwetenschapper Dick Swaab is niet kritisch genoeg over onderzoek dat zou aantonen dat de vrije wil niet bestaat, zo betogen de Utrechtse filosofen Daan Evers en Niels van Miltenburg vandaag in De Volkskrant.

 

Hiermee mengen zij zich in de discussie die ontstond naar aanleiding Swaabs stelling dat de vrije wil niet bestaat (zie zijn boek Wij zijn ons brein). Het onderzoek van Libet en Wegner, waarop Swaab zich baseert, is echter omstreden. Deze experimenten tonen namelijk niet aan dat onze bewuste besluiten geen invloed hebben op wat we doen.

Als Swaab het bestaan van de vrije wil weerlegd acht door de wetenschap, dan dringt zich de vraag op: waarvan is precies het bestaan weerlegd, en is dát wat we bedoelen met vrije wil? En dat is een filosofische vraag. Dat de vrije wil een illusie is, wordt niet aangetoond door hersenwetenschap.

Lees het artikel ‘Vrije wil meet je niet met een hersenscan’ in De Volkskrant van 15 september 2011