Home » Nieuws » Subsidie voor onderzoek geloof en rede

Subsidie voor onderzoek geloof en rede

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 15 februari 2012|1.3 min read|
Nieuws

Onderzoekfinancier NWO heeft een subsidie van zeven ton toegekend aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen, voor een onderzoek naar geloof en rede in de brieven van Paulus.

 

In een persbericht meldt de Radboud Universiteit dat hedendaagse seculiere denkers zoals Badiou, Agamben en Žižek die de brieven gebruiken om onderwerpen als waarheid, tijd, subjectiviteit en universaliteit opnieuw te interpreteren. Binnen het NWO-project zullen Nijmeegse filosofen bestuderen hoe dit precies gebeurt. Groningen levert theologische input, via hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom Geurt Henk van Kooten, die uitgebreid heeft gepubliceerd over Paulus.

 

“De combinatie van nieuwtestamentisch en wijsgerig onderzoek is voor dit project cruciaal. Als filosofen willen wij van de nieuwtestamenticus weten in hoeverre de hedendaagse filosofische lezingen van Paulus recht doen aan de oorspronkelijke teksten. En wij kunnen op onze beurt aan de nieuwtestamenticus laten zien in welke moderne teksten Paulus’ brieven een rol spelen.” zegt filosoof Gert-Jan van der Heiden in een persbericht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

In Nijmegen gaan een promovendus en een postdoc aan de slag, Groningen stelt een promovendus aan. Het Groningse onderzoek focust op het gebruik door Paulus van het woord ‘pistis’, dat met zowel geloof, overtuiging als vertrouwen vertaald kan worden. Door die veelzijdigheid kan de term mogelijk een alternatief bieden voor de scherpe tegenstelling tussen rede en geloof, aldus Van der Heiden.

Over vier jaar moet er naast twee proefschriften ook een breed toegankelijk boek over de materie verschijnen.

 

Home » Nieuws » Subsidie voor onderzoek geloof en rede

Subsidie voor onderzoek geloof en rede

By Gepubliceerd Op: 15 februari 20121.3 min read
Nieuws

Onderzoekfinancier NWO heeft een subsidie van zeven ton toegekend aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen, voor een onderzoek naar geloof en rede in de brieven van Paulus.

 

In een persbericht meldt de Radboud Universiteit dat hedendaagse seculiere denkers zoals Badiou, Agamben en Žižek die de brieven gebruiken om onderwerpen als waarheid, tijd, subjectiviteit en universaliteit opnieuw te interpreteren. Binnen het NWO-project zullen Nijmeegse filosofen bestuderen hoe dit precies gebeurt. Groningen levert theologische input, via hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom Geurt Henk van Kooten, die uitgebreid heeft gepubliceerd over Paulus.

 

“De combinatie van nieuwtestamentisch en wijsgerig onderzoek is voor dit project cruciaal. Als filosofen willen wij van de nieuwtestamenticus weten in hoeverre de hedendaagse filosofische lezingen van Paulus recht doen aan de oorspronkelijke teksten. En wij kunnen op onze beurt aan de nieuwtestamenticus laten zien in welke moderne teksten Paulus’ brieven een rol spelen.” zegt filosoof Gert-Jan van der Heiden in een persbericht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

In Nijmegen gaan een promovendus en een postdoc aan de slag, Groningen stelt een promovendus aan. Het Groningse onderzoek focust op het gebruik door Paulus van het woord ‘pistis’, dat met zowel geloof, overtuiging als vertrouwen vertaald kan worden. Door die veelzijdigheid kan de term mogelijk een alternatief bieden voor de scherpe tegenstelling tussen rede en geloof, aldus Van der Heiden.

Over vier jaar moet er naast twee proefschriften ook een breed toegankelijk boek over de materie verschijnen.