12 juli 2022 / 

Steeds minder Amerikanen nemen Bijbel letterlijk

Slechts 20 procent van alle Amerikanen vindt dat de Bijbel het woord van God is en letterlijk moet worden genomen. Vijf jaar geleden was dat nog 24 procent.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Gallup, dat sinds 1976 de visie van Amerikanen op de Bijbel peilt. De nieuwste cijfers laten zien dat 49 procent van alle Amerikanen de Bijbel nog wel ziet als het geïnspireerde woord van God, dat echter niet letterlijk genomen moet worden. Van de ondervraagden vindt 29 procent de Bijbel een oud boek vol fabels en morele voorschriften dat door mensen is samengesteld.

Evolutie

De dalende trend van het aantal Amerikanen dat de Bijbel letterlijk neemt gaat gelijk op met een afname van het aantal respondenten dat religie zeer belangrijk vindt. Dat ligt nu op 44 procent. Een letterlijke lezing is relevant, aldus Gallup, omdat het de basis vormt onder bepaalde politieke en morele standpunten, bijvoorbeeld over vrouwelijk leiderschap, de acceptatie van LHBTQ+’ers en abortus. Ook de afwijzing van bijvoorbeeld evolutie en de hoge ouderdom van het universum volgt uit een letterlijke lezing van de Bijbel.

De percentages van het onderzoek zijn wel gebaseerd op alle Amerikanen. Wanneer alleen naar deelnemers gekeken wordt die zichzelf christen noemen, neemt 25 procent de Bijbel letterlijk. En het gaat daarbij vooral om protestanten, van hen neemt 30 procent de Bijbel letterlijk, tegen 15 procent van de Roomskatholieken. Van hen vindt tweederde dat de Bijbel alleen ‘het geïnspireerde woord van God’ is. Mensen die zichzelf als evangelisch of ‘wedergeboren’ omschrijven, maar ook bij lager opgeleiden, lezen de Bijbel vaker letterlijk.

Een samenvatting van het onderzoek is te vinden op de website van Gallup.