23 december 2011 / 

Speurtocht naar de ster van Bethlehem

Volgens het Bijbelboek Mattheus kwamen na de geboorte van Jezus Wijzen uit het Oosten naar Bethlehem om de ‘Koning der Joden’ hulde te bewijzen. In het Oosten hadden zij een bijzondere ster gezien, waarna ze op reis waren gegaan. Al eeuwen hebben wetenschappers geprobeerd het wonder van de ster te verbinden met astronomische verschijnselen aan het begin van onze jaartelling.

Allerlei mogelijkheden zijn in de loop der eeuwen de revue gepasseerd: een komeet, de explosie van een ster, een bijzondere samenstand van heldere planeten, een samenstand van de maan en een planeet, of nog weer iets anders. Probleem is dat het jaar waarin de ‘ster’ verscheen niet precies bekend is, omdat het jaar van Christus’ geboorte niet precies bekend is. Heel veel verschijnselen zouden dus in aanmerking kunnen komen.

Een van de populaire theorieën is dat het heldere licht dat door de Wijzen werd gezien een samenstand (conjunctie) van de planeten Jupiter en Saturnus in het jaar 7 voor Christus was. Een andere verklaring, van de de Britse wetenschapper Colin Humphreys, is dat het om een komeet ging die in de lente van het jaar 5 voor Christus verscheen en die ook beschreven wordt in oude Chinese kronieken.

Overigens is het natuurlijk de vraag wat dergelijke verklaringen kunnen toevoegen aan de betekenis van het kerstverhaal. Ook ligt op de achtergrond de vraag in hoeverre het mogelijk en wenselijk is ‘wetenschappelijke’ en ‘Bijbelse’ waarheid (bijvoorbeeld wonderen) te verenigen.

Artikelen over deze thematiek:

Recensie van: Michael Molnar, The Star of Bethlehem: The Legacy of the Magi (Rutgers University Press: 1999), 208 blz. door prof. Peter Barthel
Colin Humphreys, ‘The Star of Bethlehem’, in Science and Christian Belief 5 (1995), 83–101
The Biologos Forum, ‘Can scientific and scriptural truth be reconciled?’