Home » Nieuws » Socioloog over professionele (anti-)creationisten

Socioloog over professionele (anti-)creationisten

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 28 september 2015|2.2 min read|

Professionele creationisten en anticreationisten houden elkaar gevangen, stelt sociaal wetenschapper Tom Kaden.

Kaden – van Oost-Duitse origine – begint met de cijfers uit Amerikaanse Gallup-peilingen, die een onverminderd grote steun voor het jonge aarde creationisme laten zien. Rond de 45 procent van alle Amerikanen stelt dat mensen maximaal tienduizend jaar geleden zijn geschapen in hun huidige vorm. Maar, stelt hij, ander onderzoek laat zien dat veel Amerikanen feitelijk nauwelijks geïnteresseerd zijn in de exacte leeftijd van de aarde. Waarom is er dan toch zo’n grote steun in de peilingen?

 

Onderwijs

Het eerste antwoord ligt bij de professionele creationisten van organisaties als Answers in Genesis, of het (intelligent design) Center for Science and Culture. Wanneer opiniepeilers willen weten hoeveel creationisten er zijn, baseren ze hun vragen op de standpunten van dit soort organisaties. Wat ‘creationisme’ is, wordt dan bepaald door deze organisaties.

 

Maar aan de andere kant staan professionele anti-creationisten, organisaties als het National Center for Science Education (NCSE). Creationisten en anti-creationisten staan regelmatig tegenover elkaar in rechtbanken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de toelaatbaarheid van evolutie of juist creationisme in het onderwijs.

 

Kaden merkt op dat professionele creationisten en anti-creationisten elkaars spiegelbeeld lijken te zijn. Aan de ene kant staat het NCSE, dat zich nadrukkelijk niet uitspreekt over religie, maar alleen over het jonge aarde creationisme. Dat komt hen op hoon te staan van meer antireligieuze groepen, oftwel de anti-theistische anti-creationisten. En het verhindert Answers in Genesis niet om het NCSE bij het ‘anti-religieuze kamp’ in te delen.

 

Kennis

Aan de andere kant staan de jonge aarde creationisten van organisaties als Answers in Genesis, maar ook het Center for Science and Culture dat verwijzingen naar religie vermijdt, en alleen spreekt over ‘ontwerp’ in het leven op aarde.

 

Kaden concludeert dat een beperkt aantal professionele creationisten en anti-creationisten de toon en inhoud van het debat bepalen. Beide groepen vermengen geloof en wetenschap, maar richten zich meer op het behouden van hun posities dan op het vergroten van kennis in natuurwetenschap of theologie.

 

De strijd tussen de professionele creationisten en anti-creationisten beïnvloedt de beeldvorming, en mensen conformeren zich hieraan door zich bij een van beide (of meerdere) kampen te scharen, vaak zonder het honderd procent eens te zijn met alles waar zo’n kamp voor staat. De drang van de professionele organisaties om zichzelf in stand te houden, houdt dit proces in stand. Sociaal wetenschappers zouden dan ook een onderscheid moeten maken tussen het discours dat zich afspeelt onder professionals en de standpunten van ‘gewone’ mensen.

Bron: BioLogos (Een professionele organisatie die zich met geloof en wetenschap bezighoudt, inderdaad)

Home » Nieuws » Socioloog over professionele (anti-)creationisten

Socioloog over professionele (anti-)creationisten

By Gepubliceerd Op: 28 september 20152.2 min read

Professionele creationisten en anticreationisten houden elkaar gevangen, stelt sociaal wetenschapper Tom Kaden.

Kaden – van Oost-Duitse origine – begint met de cijfers uit Amerikaanse Gallup-peilingen, die een onverminderd grote steun voor het jonge aarde creationisme laten zien. Rond de 45 procent van alle Amerikanen stelt dat mensen maximaal tienduizend jaar geleden zijn geschapen in hun huidige vorm. Maar, stelt hij, ander onderzoek laat zien dat veel Amerikanen feitelijk nauwelijks geïnteresseerd zijn in de exacte leeftijd van de aarde. Waarom is er dan toch zo’n grote steun in de peilingen?

 

Onderwijs

Het eerste antwoord ligt bij de professionele creationisten van organisaties als Answers in Genesis, of het (intelligent design) Center for Science and Culture. Wanneer opiniepeilers willen weten hoeveel creationisten er zijn, baseren ze hun vragen op de standpunten van dit soort organisaties. Wat ‘creationisme’ is, wordt dan bepaald door deze organisaties.

 

Maar aan de andere kant staan professionele anti-creationisten, organisaties als het National Center for Science Education (NCSE). Creationisten en anti-creationisten staan regelmatig tegenover elkaar in rechtbanken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de toelaatbaarheid van evolutie of juist creationisme in het onderwijs.

 

Kaden merkt op dat professionele creationisten en anti-creationisten elkaars spiegelbeeld lijken te zijn. Aan de ene kant staat het NCSE, dat zich nadrukkelijk niet uitspreekt over religie, maar alleen over het jonge aarde creationisme. Dat komt hen op hoon te staan van meer antireligieuze groepen, oftwel de anti-theistische anti-creationisten. En het verhindert Answers in Genesis niet om het NCSE bij het ‘anti-religieuze kamp’ in te delen.

 

Kennis

Aan de andere kant staan de jonge aarde creationisten van organisaties als Answers in Genesis, maar ook het Center for Science and Culture dat verwijzingen naar religie vermijdt, en alleen spreekt over ‘ontwerp’ in het leven op aarde.

 

Kaden concludeert dat een beperkt aantal professionele creationisten en anti-creationisten de toon en inhoud van het debat bepalen. Beide groepen vermengen geloof en wetenschap, maar richten zich meer op het behouden van hun posities dan op het vergroten van kennis in natuurwetenschap of theologie.

 

De strijd tussen de professionele creationisten en anti-creationisten beïnvloedt de beeldvorming, en mensen conformeren zich hieraan door zich bij een van beide (of meerdere) kampen te scharen, vaak zonder het honderd procent eens te zijn met alles waar zo’n kamp voor staat. De drang van de professionele organisaties om zichzelf in stand te houden, houdt dit proces in stand. Sociaal wetenschappers zouden dan ook een onderscheid moeten maken tussen het discours dat zich afspeelt onder professionals en de standpunten van ‘gewone’ mensen.

Bron: BioLogos (Een professionele organisatie die zich met geloof en wetenschap bezighoudt, inderdaad)