Home » Nieuws » ‘Seks niet verklaard door darwinistische evolutie’

‘Seks niet verklaard door darwinistische evolutie’

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 8 december 2012|1.7 min read|
Nieuws

Seks als een proces dat gericht is op het creëren van nieuwe organismen, is fundamenteel onverklaarbaar  door huidige versies van Darwins theorie van natuurlijke selectie. Die stelling verdedigt de filosoof Joris van Rossum in zijn proefschrift dat hij aanstaande dinsdag 11 december 2012 zal verdedigen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De theorie van natuurlijke selectie is een van de meest succesvolle wetenschappelijke theorieën en de meeste wetenschappers accepteren deze theorie. Kritiek komt grotendeels van creationistische stromingen en deze kritiek is vaak gebaseerd op vermeende onwaarschijnlijkheden. Het zou bijvoorbeeld onwaarschijnlijk zijn dat het leven spontaan is ontstaan of onwaarschijnlijk dat de enorme complexiteit die het leven kenmerkt in kleine stappen geevolueerd zou kunnen zijn door willekeurige mutaties en natuurlijke selectie.

Joris van Rossum levert in zijn promotieonderzoek een nieuw fundamenteel punt van kritiek op de theorie van natuurlijke selectie. Hij laat zien dat er een eigenschap van levende wezens bestaat die niet verklaard kan worden door natuurlijke selectie, namelijk seksuele voortplanting. Dit is voortplanting die plaats vindt wanneer twee verschillende individuen van een soort hun DNA combineren in een nieuw individu. De kritiek van Van Rossum is nieuw, principieel en onderscheidt zich van de problemen rondom de verklaring van seksuele reproductie waar biologen al enkele decennia over discussiëren.

Kort gezegd laat hij zien dat de problemen om seksuele reproductie te verklaren veel dieper liggen dan tot nu toe werd aangenomen, en dat seks als een proces dat gericht is op het creëren van nieuwe organismen, fundamenteel onverklaarbaar is door huidige versies van Darwins theorie. Hij heeft een dergelijk proces ‘creatieve teleonomie’ genoemd en geplaatst tegenover ‘conservatieve teleonomie’, een proces dat zich in theorie wel zou lenen voor een darwinistische verklaring.

Joris Paul van Rossum zal  11 december 2012 zijn proefschrift “On Sexual Reproduction as a New Critique of the Theory of Natural Selection” verdedigen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Meer info: website Faculteit Wijsbegeerte VU

Update 7 februari 2013: Discussie over evolutiekritisch proefschrift

Home » Nieuws » ‘Seks niet verklaard door darwinistische evolutie’

‘Seks niet verklaard door darwinistische evolutie’

By Gepubliceerd Op: 8 december 20121.7 min read
Nieuws

Seks als een proces dat gericht is op het creëren van nieuwe organismen, is fundamenteel onverklaarbaar  door huidige versies van Darwins theorie van natuurlijke selectie. Die stelling verdedigt de filosoof Joris van Rossum in zijn proefschrift dat hij aanstaande dinsdag 11 december 2012 zal verdedigen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De theorie van natuurlijke selectie is een van de meest succesvolle wetenschappelijke theorieën en de meeste wetenschappers accepteren deze theorie. Kritiek komt grotendeels van creationistische stromingen en deze kritiek is vaak gebaseerd op vermeende onwaarschijnlijkheden. Het zou bijvoorbeeld onwaarschijnlijk zijn dat het leven spontaan is ontstaan of onwaarschijnlijk dat de enorme complexiteit die het leven kenmerkt in kleine stappen geevolueerd zou kunnen zijn door willekeurige mutaties en natuurlijke selectie.

Joris van Rossum levert in zijn promotieonderzoek een nieuw fundamenteel punt van kritiek op de theorie van natuurlijke selectie. Hij laat zien dat er een eigenschap van levende wezens bestaat die niet verklaard kan worden door natuurlijke selectie, namelijk seksuele voortplanting. Dit is voortplanting die plaats vindt wanneer twee verschillende individuen van een soort hun DNA combineren in een nieuw individu. De kritiek van Van Rossum is nieuw, principieel en onderscheidt zich van de problemen rondom de verklaring van seksuele reproductie waar biologen al enkele decennia over discussiëren.

Kort gezegd laat hij zien dat de problemen om seksuele reproductie te verklaren veel dieper liggen dan tot nu toe werd aangenomen, en dat seks als een proces dat gericht is op het creëren van nieuwe organismen, fundamenteel onverklaarbaar is door huidige versies van Darwins theorie. Hij heeft een dergelijk proces ‘creatieve teleonomie’ genoemd en geplaatst tegenover ‘conservatieve teleonomie’, een proces dat zich in theorie wel zou lenen voor een darwinistische verklaring.

Joris Paul van Rossum zal  11 december 2012 zijn proefschrift “On Sexual Reproduction as a New Critique of the Theory of Natural Selection” verdedigen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Meer info: website Faculteit Wijsbegeerte VU

Update 7 februari 2013: Discussie over evolutiekritisch proefschrift