18 augustus 2016 / 

Seculiere leerboeken stimuleren geloof

Een Amerikaanse school die de christelijke lesmethode voor natuurwetenschap inruilde voor een neutrale versie zag dat het geloof van de leerlingen hierdoor alleen maar groeide.

Die conclusie trekt Joshua Richard van de Valley Christian Schools in Youngstown, Ohio. In een interview met BioLogos vertelt hij hoe zijn school ontevreden was over de manier waarop leerlingen werden voorbereid op een vervolgopleiding. De christelijke lesmethode bereidde de leerlingen niet goed voor op een vervolgopleiding in de natuurwetenschappen.

‘Er waren te veel oud-leerlingen die achteraf ontevreden waren, ze voelden zich geïndoctrineerd en gecensureerd’, vertelt Richard. De school gebruikte alleen voor natuurwetenschappen een christelijk curriculum. Dit werd bij vervolgopleidingen niet geaccepteerd als een volwaardig lesprogramma. Daarnaast gaven oud-leerlingen aan dat zij geen weerwoord hadden in apologetische discussies.

De school besloot op een ‘seculiere’ lesmethode over te stappen om de leerlingen uit het ‘christelijke getto’ te halen. De docenten kregen wel een training om scholieren te begeleiden bij het integreren van geloof en wetenschap. ‘Het is niet zo dat wij de naturalistische metafysica van de methode accepteren’, aldus Richard.

Hellend vlak

Tijdens de overgang naar het nieuwe curriculum verzamelde Richard drie jaar lang gegevens over verschillende aspecten van religiositeit bij de leerlingen. Op twee aspecten (deelname aan georganiseerde en niet-georganiseerde religie) was er geen verandering meetbaar. Op het derde aspect, intrinsieke religiositeit, was er zelfs een kleine maar statistisch significante toenamen van te zien.

Richard stelt dat zijn onderzoek – al is het kleinschalig en spelen er tal van factoren mee – laat zien dat onderwijs in bijvoorbeeld de evolutietheorie niet zorgt voor een ‘hellend vlak’ dat het geloof van leerlingen ondermijnt. Volgens hem zijn de leerlingen met het nieuwe curriculum beter toegerust om hun geloof te behouden en te verdedigen tijdens een vervolgopleiding. Hij werkt aan een wetenschappelijke publicatie over zijn bevindingen.