19 december 2016 / 

Scriptie over moeite met evolutie op christelijke school

Scheikundedocent Gerben de Jong schreef een scriptie over de moeite die leerlingen op zijn orthodox-christelijke school hebben met evolutie, vooral tijdens hun vervolgopleiding.

Er waren, zo schrijft De Jong, signalen dat sommige oud-leerlingen van het christelijke college (dat alleen met ‘Y te X’ werd aangegeven) het lastig vinden om bij hun vervolgopleiding om te gaan met de evolutietheorie. De vraag die De Jong stelt is of dit met cijfers valt te onderbouwen en of er maatregelen zijn die de school kan nemen om leerlingen beter voor te bereiden.

Wat de cijfers betreft heeft De Jong een aantal oud-leerlingen (van cohorten die in 2009 en 201 eindexamen deden) een vragenlijst gestuurd. Er kwam een reactie van respectievelijk 12 en 21 leerlingen. Zes oud-leerlingen uit 2009 en 5 uit 2010 gaven aan de omgang met evolutie in de vervolgopleiding lastig te vinden. Zij ondergingen wat De Jong als een ‘proces van hervinden’ omschrijft.

Kritiek

Leerlingen die voor hun twijfels uitkomen krijgen nogal eens kritiek. ‘Docenten bedenken niet eens dat er de mogelijkheid is dat een weldenkend mens er mee oneens zou zijn. Medestudenten vinden het wat vreemd en maken er soms flauwe grappen over’, aldus een oud-leerling. De oud-leerlingen geven aan dat er op het college Y objectiever mag worden omgegaan met de evolutietheorie en dat er meer kennis over de evolutietheorie mag worden bijgebracht.

De Jong onderzocht ook de mening van huidige leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo. Van de 190 leerlingen accepteert 92 de evolutietheorie niet vanwege – naar eigen zeggen – onvoldoende wetenschappelijk bewijs of vanwege het geloof in God en de Bijbel. De rest accepteert evolutie, maar binnen bepaalde grenzen.

Alternatief

De laatste vraag van De Jong is hoe de school met deze materie moet omgaan. De beste plek om de relatie tussen evolutie en geloof te bespreken zou het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) zijn, maar de directie van het college Y heeft de beslissing genomen om vanaf cursusjaar 2016-2017 het vak ANW te laten vervallen. De Jong stelt dat het handhaven van dit vak de beste optie is, als alternatief noemt hij een aanpak van de relatie tussen natuurwetenschap en geloof op een vergelijkbare manier. Hiervoor zouden docenten ook extra ondersteuning moeten krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een studiedag.

De scriptie van De Jong is geschreven voor zijn opleiding van de Fontys Hogescholen in Tilburg en is via de hbo-kennisbank te downloaden.