Geschreven door Tim Keller / 

30 november 2014 / 

Schepping, evolutie en gewone gelovigen

“Voor veel gelovigen en ongelovigen spreekt één ding vanzelf: het is voor een orthodox, bijbelgetrouw christen onmogelijk om in evolutie te geloven, in welke vorm dan ook. ‘Nieuwe atheïsten’ zoals Richard Dawkins en creationisten zoals Ken Ham zijn het hierover eens, en zodoende beschouwen steeds meer mensen het ook als vanzelfsprekend. Als je in God gelooft, kun je niet in evolutie geloven. Als je in evolutie gelooft, kun je niet in God geloven.”

Zo begint de New Yorkse predikant Tim Keller zijn essay ‘Schepping, evolutie en gewone gelovigen’. Maar, vraag hij zich vervolgens af, is het echt zo vanzelfsprekend dat scheppingsgeloof en evolutie elkaar wederzijds uitsluiten? Sommige gelovigen menen inderdaad dat scheppingsgeloof en evolutie niet te combineren zijn. Anderen zijn ervan overtuigd dat God evolutie gebruikt heeft. In zijn essay gaat Keller in op de taak die kerkelijke voorgangers zijns inziens hebben in deze discussie en legt hij uit waarom de vraag naar de verhouding tussen schepping en evolutie bij veel gelovigen voor verwarring zorgt. In het bijzonder bespreekt hij drie concrete vragen:

Vraag #1: Als God de evolutie gebruikte om te scheppen, dan kunnen we Genesis 1 niet letterlijk nemen, en als we dat niet kunnen, waarom zouden we dan andere bijbelgedeelten wel letterlijk nemen?

Vraag #2: Als biologische evolutie waar is, betekent dit dan dat we niet anders zijn dan dieren, voortgedreven door onze genen, en dat al onze eigenschappen door natuurlijke selectie kunnen worden verklaard?

Vraag #3: Als biologische evolutie waar is, en er geen historische Adam en Eva geweest zijn, hoe weten we dan waar zonde en lijden vandaan komen?

Het essay van Keller, een vertaling van een essay dat eerder op de website van Biologos verscheen, is hieronder te downloaden als pdf.

Download PDF

Tim Keller

Tim Keller (1950-2023) was theoloog, predikant van de Presbyterian Church in America, kerkplanter en auteur.