8 maart 2023 / 

Samenwerking met wetenschappers vruchtbaar voor kerken

Een goede samenwerking met wetenschappers in de gemeente kan kerken helpen om nieuwe leden aan te trekken. Dat schrijft Drew Rick-Miller Co-director van het Amerikaanse programma Science for the Church op de website van BioLogos.

Dit programma heeft het zogeheten Standaard Model opgesteld voor de manier waarop kerken omgaan met wetenschappers. Het is een verwijzing naar het gelijknamige model in de deeltjesfysica, dat de fundamentele bouwstenen van de natuur (zoals quarks, muonen en elektronen) beschrijft, maar ook hun onderlinge relaties.

Schepping

En relaties, daar draait het om in kerken, aldus Rick-Miller. Het model van zijn organisatie draait om relaties tussen predikanten en voorgangers en de wetenschappers in hun gemeente. Door deze mensen in te schakelen is het mogelijk programma’s op te zetten die binnen en buiten de kerk laten zien hoe boeiend wetenschap kan zijn.

De reden om dit te doen is dat wetenschappers uiteindelijk de schepping bestuderen. Rick-Miller erkent dat in veel kerken de wetenschap nog buiten de deur wordt gehouden, maar stelt dat die het juist moeten omarmen als een waardevolle roeping voor christenen. Nu komt wetenschap nog vaak voor in de lijstjes van redenen waarom mensen hun kerk de rug toekeren, vaak mede vanwege de antiwetenschappelijke houding van kerken. In kerken die bij Science for the Church zijn aangesloten is soms het omgekeerde zichtbaar: mensen die zich aansluiten bij een kerk vanwege de positieve houding ten opzichte van de wetenschap. ‘We willen deel uitmaken van een kerk die ons niet vraagt ons verstand bij de deur te laten’, aldus zo’n toetreder.

Evenwichtig

Het is wel zaak om zo’n programma over wetenschap evenwichtig aan te bieden, stelt Rick-Miller. Hij beschrijft een kerk die een programma over geloof en wetenschap deed in een plaatselijk museum. Dat trok een flink aantal bezoekers van buiten deze kerk. Maar het leidde niet tot een toestroom van nieuwe mensen. Een evaluatie met het Science for the Church team bracht naar boven dat de kerk wel positief was over wetenschap naar buiten, maar dat er binnen de kerk niets met het thema gedaan werd. Dat werkt dus niet.

Uiteindelijk hebben kerken veel te winnen met een open houding richting wetenschap en wetenschappers, stelt Rick-Miller. Wanneer wetenschappers uit de eigen gemeenschap betrokken zijn bij de kerk kunnen ze veel bijdragen. Vooral in kleine kerken kunnen ze al snel deel uitmaken van het leiderschapsteam of voorgaan in diensten. Maar ze kunnen ook meewerken bij catechisatie of evangelisatie.

Universiteit

Voordat ze dit soort programma’s opzetten zullen kerken zich wel moeten bezinnen op hun omgeving, aldus Rick-Miller. Een kerk vlakbij een universiteit heeft een ander publiek dan één in een landelijke omgeving. En een kerk in de buurt van een groot medisch onderzoeksinstituut kan voor andere prioriteiten kiezen dan een kerk in een immigrantenwijk. Voorgangers en wetenschappers moeten samen bepalen hoe ze hun gemeenschap het best kunnen bereiken.

Bron: A Science-Engaged Ministry Bears Fruit
Zie ook de website van Science for the Church

Beeld: DALL-E