29 augustus 2022 / 

Religieuzere Afro-Amerikanen zijn gezonder

Afro-Amerikanen hebben gemiddeld meer last van hart- en vaatziekten dan blanke Amerikanen. Maar naar mate ze religieuzer zijn scoren ze beter op een lijst met kenmerken van goede gezondheid voor hart en bloedvaten.

Dat blijkt uit een onderzoek waar bijna drieduizend Afro-Amerikaanse volwassenen aan mee deden. De onderzoekers van de Mayo Clinic bepaalden via vragenlijsten hun religiositeit op een aantal verschillende dimensies, zoals het bijwonen van kerkdiensten of bijbelstudiegroepen, bidden, en spiritualiteit.

Bloeddruk

Vervolgens keken de onderzoekers in hoeverre ze zich hielden aan een serie van acht punten voor een goede gezondheid van hart en bloedvaten die door de American Heart Association zijn opgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld over dieet, beweging, en roken, maar ook zijn zaken als cholesterolgehalte en bloedsuiker bepaald.

Er bleek in dit onderzoek een verband te zijn tussen verschillende dimensies van religiositeit en de AHA-lijst met punten voor een goede gezondheid. Zo bleek het regelmatig bijwonen van religieuze bijeenkomsten geassocieerd met een 50 procent grotere kans op niet-roken, een 12 procent grotere kans op een gezonde bloeddruk en een stijging van 16 procent grotere kans op voldoende lichaamsbeweging.

Bidden

Regelmatig bidden vergrootte de kans op een goede score op dieet met 12 procent, terwijl een sterke ‘religieuze coping’ (gebruik van religieuze activiteiten bij het omgaan met tegenslagen) de kans op voldoende lichaamsbeweging met 18 procent deed stijgen en de kans op een goede hart en bloedvaten gezondheidsscore met 14 procent.

Wat de onderzoekers opviel was dat religiositeit invloed had op verschillende vormen van gezond gedrag die doorgaans heel lastig te veranderen zijn, zoals het dieet, roken of bewegen. Volgens de onderzoekers biedt het onderzoek aanknopingspunten om gezondheidsadviezen te geven die goed aansluiten bij de culturele identiteit van mensen. En voor achterstandsgroepen, waar relatief veel Afro-Amerikanen toe behoren, lijkt religie een belangrijke manier om de stress van het leven wat te dempen.

Het onderzoek is op 24 augustus gepubliceerd in het medische tijdschrift Journal of the American Heart Association.

Bron: Persbericht AHA.