8 november 2019 / 

Redelijkheid van het geloof in vijf lezingen

In Coventry Cathedral (VK) zijn afgelopen september vijf lezingen gegeven over de redelijkheid van het geloof. Ze zijn gepubliceerd op de website van Genexis.

Genexis (van het Latijnse woord voor betekenis) is een project wat wil laten zien dat er redelijke argumenten zijn voor het geloof in een scheppende God, vanuit filosofie, natuurwetenschap en geschiedenis. Op de bijbehorende website zijn opnamen van een aantal van de lezingen terug te kijken.

Zombie mythen

De eerste lezing is van de Nederlandse (in Oxford werkende) natuurkundige Ard Louis, die ingaat op de oorsprong van het universum en wat we daar uit af kunnen leiden. Louis stelt enkele ‘zombie mythen’ te discussie, ideeën die al lang zijn ontkracht maar nog steeds rondgaan, zoals de gedachte dat er een fundamenteel en onvermijdelijk conflict is tussen geloof en wetenschap.

Natuurkundige Paul Davies gaat ook in op hoe alles is ontstaan. Hij vraagt zich af hoe de wiskundige orde van het universum is ontstaan, en hoe het mogelijk is dat wij mensen met die wiskunde zoveel dingen kunnen doorgronden. Hij wijst erop dat veel wetenschappers, waaronder Spinoza, de natuurwetten zagen al het werk van God.

Taal van God

Lord Justice Males gaat in op de ‘juridische’ bewijzen voor het bestaan van God. Geneticus Francis Collins was niet persoonlijk aanwezig in Coventry, maar vertelde via een videolink vanuit de VS over zijn geloof in God en hoe zijn werk aan DNA dat geloof versterkte, in een korte samenvatting van zijn boek ‘De taal van God.’

Lee Strobel, een journalist die nadat hij christen werd enkele apologetische boeken schreef, waaronder ‘The Case for God’ sprak ook vanuit de VS over zijn eigen geloofsreis en de redenen waarom hij christen werd.

De lezingen in de kerk duren een half uur, de video’s van Collins en Strobel zijn ongeveer tien minuten korter. In Coventry spraken ook nog de celbioloog Denis Alexander en de ethicus George Ellis. Deze lezingen zijn (nog?) niet beschikbaar op de site, net als een bijdrage van de theoloog N.T. Wright.