29 maart 2024 / 

Rapport over AI en de dood

De Britse Theos Think Tank heeft een rapport gepubliceerd over de rol van kunstmatige intelligentie (AI) bij onze omgang met de dood.

Het eerste deel van het rapport gaat in op technologie die moet bijdragen aan rouwverwerking. Er zijn allerlei mogelijkheden om herinneringen aan een geliefde digitaal te bewaren, en ‘rouwbots’ kunnen helpen bij het verwerken van verdriet. Maar het is met AI ook mogelijk om realistische simulaties van de overledene te maken. Dat brengt het gevaar mee dat hiermee juist de pijn van het verlies extra gevoeld wordt.

Hiernamaals

Deel twee van het rapport gaat grotendeels over transhumanisme. Deze stroming voorziet bijvoorbeeld de mogelijkheid om ‘onsterfelijkheid’ te krijgen door onze persoonlijkheid te uploaden naar een computer. De omgang van transhumanisten met de dood is strikt seculier, maar tegelijkertijd ook sterk getekend door christelijke overtuigingen, bijvoorbeeld over een ‘onsterfelijke ziel’ en het hiernamaals – dat bij de transhumanisten digitaal is.

De schrijvers van het rapport stellen dat het transhumanisme ingaat tegen de standaard ideeën over secularisatie. Die stellen dat een gemeenschap steeds meer seculier wordt naar mate ze zich meer wetenschappelijk en technisch ontwikkelt. Maar de wetenschappelijke en technische ideeën van transhumanisten lijken wel heel sterk op religieuze overtuigingen, bijvoorbeeld in het idee dat de dood niet het einde van alles is, maar juist het begin van iets nieuws.

Worsteling

Verder stelt het rapport dat het ‘uploaden’ van onze persoonlijkheid al deels werkelijkheid is geworden, nu de meeste mensen zo innig verbonden zijn met internet en de digitale wereld. Het uploaden is daarom niet iets absoluuts, maar een continuüm. Het concept hoeft dan ook niet helemaal afgewezen te worden, aldus de schrijvers. Het is ook te zien als een voortgang van de eeuwige worsteling met God in een post-seculiere cultuur. In Prediker 3:11 staat in de Engelse vertaling dat God ‘has set eternity in the human heart’ (heeft de eeuwigheid in het menselijk hart gelegd). Die eeuwigheid blijven we daarom zoeken, in religie of in technologie.

Bron: Theos Think Tank: AI and the Afterlife: From Digital Mourning to Mind Uploading