Home » Dossier » Filosofie » Radix over zuiverheid in geloof en wetenschap

Radix over zuiverheid in geloof en wetenschap

By |Categorieën: Filosofie, Nieuws|Gepubliceerd Op: 20 december 2016|1.8 min read|

In de nieuwste uitgave van Radix bespreken academici de metafoor ‘zuiverheid’. Zo stelt cultuurtheoloog Frank Bosman dat ‘het sekspessimisme diep in de kerk zit ingebakken’.

Het themanummer van Radix, dat vandaag verschijnt, heeft als titel ‘Schaduwen van Zuiverheid’. “Zuiver is een krachtig metafoor”, stelt hoofdredacteur Albert Joosse. Het themanummer brengt het ambivalente van zuiverheid naar de oppervlakte, door te laten zien hoe het concept in de filosofie, religie, maatschappij, ethiek en kunst fungeert.

 

Zuivering in filosofie en religie

Religiewetenschapper Mirjam Kosten gebruikt zuiverheid als theoretisch instrument om na te denken over de plaats van religie in het publieke domein. Ze concludeert dat een frame van ‘orde’ en ‘vuil’ verklaart waarom uitingen van orthodoxe religie, zoals een boerka, als probleem wordt ervaren. Het onzuivere is volgens velen in strijd met de ideale orde.    

 

Kuisheid in het christendom

In de bijdrage van Frank Bosman staat de omgang met zuiverheid centraal. Hij bespreekt de preoccupatie van kerken – met name die van katholieke snit  – met celibaat seksualiteit. Volgens Bosman waren nieuwtestamentische christenen niet zo bezig met seksualiteit vanwege de verwachting van de wederkomst. Tegenwoordig zijn christelijke gemeenschappen zo ongeveer de enige plek in onze maatschappij waar aandacht is voor de duistere kanten van seksualiteit.

 

Onzuivere motieven en vlees

Hoogleraar humanistisch wijsbegeerte Cor van Weele pleit voor waardering van onzuivere morele motieven. Geïnspireerd door Adam Smith stelt zij dat “de verwachting van zuivere motivatie leidt tot teleurstelling en cynisme”. Historicus Herman Paul vraagt zich af of zuivere wetenschap een naïef ideaal is. Volgens hem is de roep om bezinning op de motieven waarmee wetenschappers wetenschap beoefenen vandaag de dag noodzakelijker dan ooit.

 

Over tijdschrift Radix

Radix is een multidisciplinair, wetenschappelijk kwartaaltijdschrift dat een platform biedt voor artikelen op de kruispunten van geloof, wetenschap en samenleving. Radix beoogt hiermee vanuit christelijk perspectief een bijdrage te leveren aan het gesprek tussen academici die op zoek zijn naar kritische reflectie en intellectuele vorming rond deze thematiek.

Radix omslag schaduwen van zekerheid

Radix jaargang 42, nummer 4, 2016
Titel: Schaduwen van Zuiverheid
Prijs: €13,50 (inclusief verzendkosten)

Hier verkrijgbaar

Home » Dossier » Filosofie » Radix over zuiverheid in geloof en wetenschap

Radix over zuiverheid in geloof en wetenschap

By Gepubliceerd Op: 20 december 20161.8 min read

In de nieuwste uitgave van Radix bespreken academici de metafoor ‘zuiverheid’. Zo stelt cultuurtheoloog Frank Bosman dat ‘het sekspessimisme diep in de kerk zit ingebakken’.

Het themanummer van Radix, dat vandaag verschijnt, heeft als titel ‘Schaduwen van Zuiverheid’. “Zuiver is een krachtig metafoor”, stelt hoofdredacteur Albert Joosse. Het themanummer brengt het ambivalente van zuiverheid naar de oppervlakte, door te laten zien hoe het concept in de filosofie, religie, maatschappij, ethiek en kunst fungeert.

 

Zuivering in filosofie en religie

Religiewetenschapper Mirjam Kosten gebruikt zuiverheid als theoretisch instrument om na te denken over de plaats van religie in het publieke domein. Ze concludeert dat een frame van ‘orde’ en ‘vuil’ verklaart waarom uitingen van orthodoxe religie, zoals een boerka, als probleem wordt ervaren. Het onzuivere is volgens velen in strijd met de ideale orde.    

 

Kuisheid in het christendom

In de bijdrage van Frank Bosman staat de omgang met zuiverheid centraal. Hij bespreekt de preoccupatie van kerken – met name die van katholieke snit  – met celibaat seksualiteit. Volgens Bosman waren nieuwtestamentische christenen niet zo bezig met seksualiteit vanwege de verwachting van de wederkomst. Tegenwoordig zijn christelijke gemeenschappen zo ongeveer de enige plek in onze maatschappij waar aandacht is voor de duistere kanten van seksualiteit.

 

Onzuivere motieven en vlees

Hoogleraar humanistisch wijsbegeerte Cor van Weele pleit voor waardering van onzuivere morele motieven. Geïnspireerd door Adam Smith stelt zij dat “de verwachting van zuivere motivatie leidt tot teleurstelling en cynisme”. Historicus Herman Paul vraagt zich af of zuivere wetenschap een naïef ideaal is. Volgens hem is de roep om bezinning op de motieven waarmee wetenschappers wetenschap beoefenen vandaag de dag noodzakelijker dan ooit.

 

Over tijdschrift Radix

Radix is een multidisciplinair, wetenschappelijk kwartaaltijdschrift dat een platform biedt voor artikelen op de kruispunten van geloof, wetenschap en samenleving. Radix beoogt hiermee vanuit christelijk perspectief een bijdrage te leveren aan het gesprek tussen academici die op zoek zijn naar kritische reflectie en intellectuele vorming rond deze thematiek.

Radix omslag schaduwen van zekerheid

Radix jaargang 42, nummer 4, 2016
Titel: Schaduwen van Zuiverheid
Prijs: €13,50 (inclusief verzendkosten)

Hier verkrijgbaar