Home » Video/Audio » Radioprogramma: Zin in wetenschap

Radioprogramma: Zin in wetenschap

By |Categorieën: Video/Audio|Gepubliceerd Op: 25 augustus 2012|3.3 min read|
In juli en augustus 2012 zond de EO zes zaterdagen lang het radioprogramma ‘Zin in Wetenschap’ uit. Andries Knevel interviewde daarin gelovige wetenschappers. De uitzendingen zijn hieronder terug te beluisteren.

 

1. Zaterdag 21 juli Radio 5 13:30. Te gast is Chris Kruse
Andries Knevel gaat in gesprek met professor Chris Kruse. Hij is bijzonder hoogleraar in het geneesmiddelen onderzoek. Hij studeerde scheikunde en vertelt over de liefde voor zijn vak en de verwondering die dit met zich meebrengt. Het is voor hem bijna vanzelfsprekend om God te zien bij alles wat hij doet. Verder spreken we over de opvatting “wij zijn ons brein” en waarbij ook de grenzen van wetenschap & theologie voorbij komen. Ook staan we stil bij de relatie tussen de markt en wetenschappelijk onderzoek en de noodzaak dat christenen grensverleggend onderzoek durven doen.
Update 21 juli: De uitzending met Chris Kruse is online terug te luisteren

2. Zaterdag 28 juli Radio 5 13:30 Te gast is Martine Noordegraaf
Andries Knevel gaat in gesprek met Lector jeugd & gezin dr. Martine Noordegraaf. Zij houdt zich bezig met onderzoek vanuit de praktijk naar hulpverleningsmethodiek. Zij wil daar graag wat onzichtbaar gebeurd zichtbaar maken en delen wat ook zeer goed past bij haar geloofshouding. Verder praten we over de waarde van dit soort praktijk-onderzoek en de belangrijk aanvulling hiervan op universitair onderzoek.
Update 28 juli: De uitzending met Martine Noordegraaf is online terug te luisteren

3. Zaterdag 4 augustus Radio 5 13:30 Te gast is Gerard Nienhuis
Andries Knevel gaat in gesprek met professor Gerard Nienhuis. Hij studeerde sterrenkunde, natuurkunde en wiskunde en is al decenia hoogleraar in de natuurkunde en onderzoekt de werking van licht. Hij kan worden gezien als de nestor als het gaat om de relatie tussen geloof en wetenschap. In relatie tot veel andere christenen nam hij aanvankelijk een vrij alleenstaande positie in dit debat. Inmiddels is er meer aansluiting en openheid gekomen. Hij vertelt over deze ontwikkelingen en over de waarde en het tekort van de materialistische wetenschap.
Update 4 augustus: De uitzending met Gerard Nienhuis is online terug te luisteren

4. Zaterdag 11 augustus Radio 5 13:30 Te te gast is Eppo Bruins
Andries Knevel gaat in gesprek met dr. Eppo Bruins. Tijdens zijn studie werd hij christen en promoveerde in de natuurkunde en is nu wetenschappelijk directeur van STW. Dit is een technologie stichting die aan veel universiteiten natuurkundig onderzoek financiert.
Ook is hij kandidaat kamerlid voor de Christen Unie (nr.6) Met hem praten we over de relatie tussen wetenschap en de praktijk en de relatie tussen wetenschap en geloof. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de grenzen en vooral ook waar liggen de uitdagingen voor een christen-wetenschapper?
Update 11 augustusDe uitzending met Eppo Bruins is online terug te luisteren

5. Zaterdag 18 augustus Radio 5 13:30 Te gast is Emanuel Rutten
Andries Knevel gaat in gesprek met Emanuel Rutten. Hij studeerde wiskunde en filosofie en promoveert binnenkort op de kosmologische argumentatie over het bestaan van God. Ook heeft hij zijn eigen Gods-argument ontwikkeld. Hij vertelt over hoe hij tijdens zijn studie christen werd en over de relatie tussen geloof en rationaliteit. Ook brengt hij het laatste nieuws over de bijzonder positieve ontwikkelingen die er vanuit het buitenland tot ons komen als het gaat om de rationaliteit van het christelijk geloof.
Update 18 augustusDe uitzending met Emanuel Rutten is online terug te luisteren

6. Zaterdag 25 augustus 13:30 Te gast is René Fransen
Andries knevel gaat in gesprek met dr. René Fransen. Hij studeerde biologie en werd na zijn promotie wetenschapsjournalist. Tijdens een studieverblijf in Engeland werd hij christen. Hij schrijft nu voor diverse bladen waaronder ook het Nederlands Dagblad. Met hem praten we over zijn wetenschappelijke ontwikkeling waarin hij te maken kreeg met confronterende vragen over geloof en wetenschap. Op welke manier is hij hiermee omgegaan en hoe is de stand van zaken op dit moment in dit debat?
Update 25 augustusDe uitzending met René Fransen is online terug te luisteren

Video’s op Geloof & Wetenschap
Op deze website verschijnen ook video’s onder de titel ‘Zin in wetenschap’ met interviews met wetenschappers over geloof en wetenschap. Zie de rubriek video/audio

Home » Video/Audio » Radioprogramma: Zin in wetenschap

Radioprogramma: Zin in wetenschap

By Gepubliceerd Op: 25 augustus 20123.3 min read
In juli en augustus 2012 zond de EO zes zaterdagen lang het radioprogramma ‘Zin in Wetenschap’ uit. Andries Knevel interviewde daarin gelovige wetenschappers. De uitzendingen zijn hieronder terug te beluisteren.

 

1. Zaterdag 21 juli Radio 5 13:30. Te gast is Chris Kruse
Andries Knevel gaat in gesprek met professor Chris Kruse. Hij is bijzonder hoogleraar in het geneesmiddelen onderzoek. Hij studeerde scheikunde en vertelt over de liefde voor zijn vak en de verwondering die dit met zich meebrengt. Het is voor hem bijna vanzelfsprekend om God te zien bij alles wat hij doet. Verder spreken we over de opvatting “wij zijn ons brein” en waarbij ook de grenzen van wetenschap & theologie voorbij komen. Ook staan we stil bij de relatie tussen de markt en wetenschappelijk onderzoek en de noodzaak dat christenen grensverleggend onderzoek durven doen.
Update 21 juli: De uitzending met Chris Kruse is online terug te luisteren

2. Zaterdag 28 juli Radio 5 13:30 Te gast is Martine Noordegraaf
Andries Knevel gaat in gesprek met Lector jeugd & gezin dr. Martine Noordegraaf. Zij houdt zich bezig met onderzoek vanuit de praktijk naar hulpverleningsmethodiek. Zij wil daar graag wat onzichtbaar gebeurd zichtbaar maken en delen wat ook zeer goed past bij haar geloofshouding. Verder praten we over de waarde van dit soort praktijk-onderzoek en de belangrijk aanvulling hiervan op universitair onderzoek.
Update 28 juli: De uitzending met Martine Noordegraaf is online terug te luisteren

3. Zaterdag 4 augustus Radio 5 13:30 Te gast is Gerard Nienhuis
Andries Knevel gaat in gesprek met professor Gerard Nienhuis. Hij studeerde sterrenkunde, natuurkunde en wiskunde en is al decenia hoogleraar in de natuurkunde en onderzoekt de werking van licht. Hij kan worden gezien als de nestor als het gaat om de relatie tussen geloof en wetenschap. In relatie tot veel andere christenen nam hij aanvankelijk een vrij alleenstaande positie in dit debat. Inmiddels is er meer aansluiting en openheid gekomen. Hij vertelt over deze ontwikkelingen en over de waarde en het tekort van de materialistische wetenschap.
Update 4 augustus: De uitzending met Gerard Nienhuis is online terug te luisteren

4. Zaterdag 11 augustus Radio 5 13:30 Te te gast is Eppo Bruins
Andries Knevel gaat in gesprek met dr. Eppo Bruins. Tijdens zijn studie werd hij christen en promoveerde in de natuurkunde en is nu wetenschappelijk directeur van STW. Dit is een technologie stichting die aan veel universiteiten natuurkundig onderzoek financiert.
Ook is hij kandidaat kamerlid voor de Christen Unie (nr.6) Met hem praten we over de relatie tussen wetenschap en de praktijk en de relatie tussen wetenschap en geloof. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de grenzen en vooral ook waar liggen de uitdagingen voor een christen-wetenschapper?
Update 11 augustusDe uitzending met Eppo Bruins is online terug te luisteren

5. Zaterdag 18 augustus Radio 5 13:30 Te gast is Emanuel Rutten
Andries Knevel gaat in gesprek met Emanuel Rutten. Hij studeerde wiskunde en filosofie en promoveert binnenkort op de kosmologische argumentatie over het bestaan van God. Ook heeft hij zijn eigen Gods-argument ontwikkeld. Hij vertelt over hoe hij tijdens zijn studie christen werd en over de relatie tussen geloof en rationaliteit. Ook brengt hij het laatste nieuws over de bijzonder positieve ontwikkelingen die er vanuit het buitenland tot ons komen als het gaat om de rationaliteit van het christelijk geloof.
Update 18 augustusDe uitzending met Emanuel Rutten is online terug te luisteren

6. Zaterdag 25 augustus 13:30 Te gast is René Fransen
Andries knevel gaat in gesprek met dr. René Fransen. Hij studeerde biologie en werd na zijn promotie wetenschapsjournalist. Tijdens een studieverblijf in Engeland werd hij christen. Hij schrijft nu voor diverse bladen waaronder ook het Nederlands Dagblad. Met hem praten we over zijn wetenschappelijke ontwikkeling waarin hij te maken kreeg met confronterende vragen over geloof en wetenschap. Op welke manier is hij hiermee omgegaan en hoe is de stand van zaken op dit moment in dit debat?
Update 25 augustusDe uitzending met René Fransen is online terug te luisteren

Video’s op Geloof & Wetenschap
Op deze website verschijnen ook video’s onder de titel ‘Zin in wetenschap’ met interviews met wetenschappers over geloof en wetenschap. Zie de rubriek video/audio