Home » Nieuws » Promotie Emanuel Rutten

Promotie Emanuel Rutten

By |Categorieën: Filosofie, Nieuws|Gepubliceerd Op: 20 september 2012|1.7 min read|

20 september: promotie Emanuel Rutten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Rutten onderzoekt in zijn proefschrift zogenaamde kosmologische argumenten voor het bestaan van God.

Titel proefschrift: “A Critical Assessment of Contemporary Cosmological Arguments: Towards a Renewed Case for Theism”

Al vanaf Plato zijn er rationele argumenten ontwikkeld voor het bestaan van God. De laatste decennia is de filosofische belangstelling ervoor weer sterk toegenomen. Rutten onderzoekt in zijn proefschrift kosmologische argumenten. Hierbij wordt het bestaan van God afgeleid uit het feitelijke gegeven dat er veroorzaakte dingen bestaan.

Hij betoogt dat de onderzochte argumenten gezamenlijk genomen aannemelijk maken dat de kosmos is veroorzaakt door een noodzakelijk bestaand en vrij wezen, maar dat daarmee nog niet is beargumenteerd dat dit wezen ook de eerste onveroorzaakte oorzaak van de gehele werkelijkheid betreft, wat van God doorgaans wel gezegd wordt.

In het tweede deel van zijn proefschrift ontwikkelt Rutten een nieuw argument voor het bestaan van een eerste oorzaak van de werkelijkheid. Hij leidt uit atomisme, de claim dat alles wat bestaat uiteindelijk is opgebouwd uit ondeelbare bouwstenen, en causalisme, de claim dat alles wat bestaat een effect is van iets anders of zelf iets anders veroorzaakt, af dat er inderdaad een eerste oorzaak moet zijn.

Ook ontwikkelt Rutten een nieuw kennistheoretisch argument voor het bestaan van een vrij wezen dat de eerste oorzaak van de werkelijkheid is. Dit argument vertrekt vanuit het uitgangspunt dat alles wat mogelijk waar is ook kenbaar is en dat het bovendien onmogelijk is om te weten dat God niet bestaat. Door deze nieuwe argumenten te combineren met genoemde kosmologische argumenten ontstaat een hernieuwde casus voor de these dat er een noodzakelijk bestaand en vrij wezen is dat tevens geldt als de eerste oorzaak van de werkelijkheid, oftewel God.

Meer informatie Website wijsbegeerte VU

Over Emanuel Rutten

Emanuel Rutten schreef diverse artikelen voor deze website. Ook werd hij geïnterviewd voor het radioprogramma Zin in Wetenschap.
Enige tijd geleden was hij in het nieuws met zijn argument voor het bestaan van God, dat ook in zijn dissertatie aan bod komt. Lees hierover meer in dit artikel.

Home » Nieuws » Promotie Emanuel Rutten

Promotie Emanuel Rutten

By Gepubliceerd Op: 20 september 20121.7 min read

20 september: promotie Emanuel Rutten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Rutten onderzoekt in zijn proefschrift zogenaamde kosmologische argumenten voor het bestaan van God.

Titel proefschrift: “A Critical Assessment of Contemporary Cosmological Arguments: Towards a Renewed Case for Theism”

Al vanaf Plato zijn er rationele argumenten ontwikkeld voor het bestaan van God. De laatste decennia is de filosofische belangstelling ervoor weer sterk toegenomen. Rutten onderzoekt in zijn proefschrift kosmologische argumenten. Hierbij wordt het bestaan van God afgeleid uit het feitelijke gegeven dat er veroorzaakte dingen bestaan.

Hij betoogt dat de onderzochte argumenten gezamenlijk genomen aannemelijk maken dat de kosmos is veroorzaakt door een noodzakelijk bestaand en vrij wezen, maar dat daarmee nog niet is beargumenteerd dat dit wezen ook de eerste onveroorzaakte oorzaak van de gehele werkelijkheid betreft, wat van God doorgaans wel gezegd wordt.

In het tweede deel van zijn proefschrift ontwikkelt Rutten een nieuw argument voor het bestaan van een eerste oorzaak van de werkelijkheid. Hij leidt uit atomisme, de claim dat alles wat bestaat uiteindelijk is opgebouwd uit ondeelbare bouwstenen, en causalisme, de claim dat alles wat bestaat een effect is van iets anders of zelf iets anders veroorzaakt, af dat er inderdaad een eerste oorzaak moet zijn.

Ook ontwikkelt Rutten een nieuw kennistheoretisch argument voor het bestaan van een vrij wezen dat de eerste oorzaak van de werkelijkheid is. Dit argument vertrekt vanuit het uitgangspunt dat alles wat mogelijk waar is ook kenbaar is en dat het bovendien onmogelijk is om te weten dat God niet bestaat. Door deze nieuwe argumenten te combineren met genoemde kosmologische argumenten ontstaat een hernieuwde casus voor de these dat er een noodzakelijk bestaand en vrij wezen is dat tevens geldt als de eerste oorzaak van de werkelijkheid, oftewel God.

Meer informatie Website wijsbegeerte VU

Over Emanuel Rutten

Emanuel Rutten schreef diverse artikelen voor deze website. Ook werd hij geïnterviewd voor het radioprogramma Zin in Wetenschap.
Enige tijd geleden was hij in het nieuws met zijn argument voor het bestaan van God, dat ook in zijn dissertatie aan bod komt. Lees hierover meer in dit artikel.