21 december 2011 / 

Proefschrift: worsteling met de moderne wereldbeschouwing

Op vrijdag 23 december verdedigt Willem-jan de Wit aan de VU zijn proefschrift ‘On the Way to the Living God: A Cathartic Reading of Herman Bavinck and an Invitation to Overcome the Plausibility Crisis of Christianity’. Een studie over de spanning tussen een christelijke en een (seculiere) postchristelijke wereldbeschouwing.

De eerste helft van de studie gaat over de gereformeerde theoloog Herman Bavinck (1854–1921) en zijn worsteling om staande te blijven tegenover de moderne wereldbeschouwing van zijn dagen. De Wit gebruikt, naast het slothoofdstuk van Bavincks Wijsbegeerte der Openbaring, vooral persoonlijke aantekeningen, brieven en minder bekende publicaties om Bavincks worsteling voor het voetlicht te brengen en zo lezers een spiegel te bieden waarin zij hun eigen vragen onder ogen kunnen zien.

In de tweede helft van zijn studie werkt De Wit zijn eigen positie uit. In het bijzonder gaat hij in de op de vraag waarom men in God zou geloven als men vermoedt dat de wereld kan worden verklaard zonder God en gegeven het kwaad in de wereld. Hij nodigt uit tot een binocular worldview (tweeogige wereldbeschouwing), waarbij de wereld zowel met een wetenschappelijk als met een religieus oog wordt beschouwd: kijkend met twee ogen kan men diepte zien. In dit verband brengt hij het kruis en de opstanding van Jezus Christus ter sprake.

Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo.

Bron: Weblog Willem-Jan de Wit, alwaar ook proefschrift te dowloaden of te bestellen is.