19 oktober 2011 / 

Presidentskandidaten VS tegen evolutie

Tijdens de campagne voor de republikeinse voorverkiezingen hebben enkele kandidaten zich kritisch uitgelaten over wetenschap. Zo wijzen Rick Perry en Michele Bachmann de evolutietheorie af en ontkennen ze klimaatverandering, ideeën die op instemming kunnen rekenen van een groot deel van hun evangelicale achterban. Deze uitspraken hebben tot stevige debatten geleid in de Amerikaanse media.

In een opinieartikel in The New York Times, ‘The Evangelical Rejection of Reason’, bekritiseren de fysicus Karl W. Giberson en de historicus Randall J. Stephens de anti-wetenschappelijke houding van evanglicale christenen. Zij beschouwen zichzelf ook als evangelicalen en nemen krachtig stelling tegen deze fundamentalistische visie op wetenschap. Om zich te beschermen tegen de ‘seculiere samenzwering’ hebben fundamentalisten zich steeds meer teruggetrokken in de eigen subcultuur, waar ze ongehinderd creationististische denkbeelden kunnen verspreiden.  Hiertegenover stellen Giberson en Stephens dat er ook een andere manier van – evangelicaal – geloven is, waarin de wetenschap wel serieus wordt genomen.

In een opiniestuk in de Los Angeles Times, ‘Science and Religion: A False Divide’, waarschuwt de socioloog John H. Evans er echter voor deze groep van conservatieve evangelicalen te ridiculiseren en eenvoudig weg te zetten als ‘know-nothings’.  Natuurlijk is het waar dat zij op punten de wetenschap afwijzen, maar hiermee is niet gezegd dat zij eenvoudigweg ‘tegen de wetenschap’ zijn. Juist om de politieke polarisatie in de Verenigde Staten te doorbreken, zou het zinvoller zijn te kijken op welke wetenschapgebieden er overeenstemming is, en op welke gebieden de wegen echt uiteengaan, aldus Evans.