Home » Nieuws » Paus: dialoog geloof en wetenschap noodzakelijk

Paus: dialoog geloof en wetenschap noodzakelijk

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 9 november 2012|1.8 min read|
Nieuws

Wetenschap en religie moeten met elkaar in gesprek blijven, vindt paus Benedictus XVI. Bovendien is een bezinning van de theologie op de vragen die de wetenschap opwerpt broodnodig.

 

De paus deed zijn uitspraak op een bijeenkomst van de pauselijke academie voor wetenschap, begin november. Hij stelde dat de dialoog nodig is om een cultuur te bouwen waarin aandacht is voor menselijke waardigheid en vrijheid en duurzaamheid.

Op de conferentie is gesproken over het gevaar dat steeds verder gespecialiseerde wetenschappers het zicht verliezen op de ethische en sociale gevolgen van hun werk. Astrofysicus Pierre Lena, die werkt aan een hervorming van het wetenschapsonderwijs voor rooms-katholieke scholen en universiteiten, stelt dat moderne wetenschappers steeds meer excellente vakspecialisten worden maar dat het hen veelal ontbreekt aan kennis van de wetenschapsgeschiedenis. Ook hebben ze niet altijd in de gaten hoe het grote publiek met hun bevindingen aan de haal gaat.

Lena stelt dat niet-wetenschappers de wetenschap vaak negeren omdat ze niet het idee hebben dat nieuwe kennis relevant is voor hun leven. Daarnaast ontwikkelt wetenschap zich voortdurend, waardoor mensen de indruk krijgen dat wetenschappelijke bevindingen nooit echt vast staan. ‘Wetenschap biedt geen waarheid met hoofdletter W’, aldus Lena. ‘Maar het is zeker ook niet alleen maar een mening.’

 

Bedreigend

 

Op de conferentie is ook geconcludeerd dat roomskatholieke scholen de bètawetenschap nogal eens links laten liggen, omdat ze worden gezien als bedreigend voor het geloof. Als voorbeelden noemt Jena de evolutietheorie, leven op andere planeten en de neurologische basis van onze psyche.

Volgens hem is het juist van vitaal belang dat gelovigen beter op de hoogte zijn van wetenschappelijke ontwikkeling. Dan wordt het volgens hem ook duidelijk dat geloof en wetenschap geen vijanden zijn, maar elkaar kunnen versterken.

Een probleem vindt Lena dat de theologie voor een groot deel gefundeerd is op de kerkvaders uit de derde en vierde eeuw en de geschriften van Thomas van Aquino uit de twaalfde eeuw. Theologen moeten de moderne wetenschap in hun werk opnemen, om te voorkomen dat het lijkt alsof wetenschap een vijand van het geloof is, aldus Lena.

 

Bron: Catholic News Service

 

Home » Nieuws » Paus: dialoog geloof en wetenschap noodzakelijk

Paus: dialoog geloof en wetenschap noodzakelijk

By Gepubliceerd Op: 9 november 20121.8 min read
Nieuws

Wetenschap en religie moeten met elkaar in gesprek blijven, vindt paus Benedictus XVI. Bovendien is een bezinning van de theologie op de vragen die de wetenschap opwerpt broodnodig.

 

De paus deed zijn uitspraak op een bijeenkomst van de pauselijke academie voor wetenschap, begin november. Hij stelde dat de dialoog nodig is om een cultuur te bouwen waarin aandacht is voor menselijke waardigheid en vrijheid en duurzaamheid.

Op de conferentie is gesproken over het gevaar dat steeds verder gespecialiseerde wetenschappers het zicht verliezen op de ethische en sociale gevolgen van hun werk. Astrofysicus Pierre Lena, die werkt aan een hervorming van het wetenschapsonderwijs voor rooms-katholieke scholen en universiteiten, stelt dat moderne wetenschappers steeds meer excellente vakspecialisten worden maar dat het hen veelal ontbreekt aan kennis van de wetenschapsgeschiedenis. Ook hebben ze niet altijd in de gaten hoe het grote publiek met hun bevindingen aan de haal gaat.

Lena stelt dat niet-wetenschappers de wetenschap vaak negeren omdat ze niet het idee hebben dat nieuwe kennis relevant is voor hun leven. Daarnaast ontwikkelt wetenschap zich voortdurend, waardoor mensen de indruk krijgen dat wetenschappelijke bevindingen nooit echt vast staan. ‘Wetenschap biedt geen waarheid met hoofdletter W’, aldus Lena. ‘Maar het is zeker ook niet alleen maar een mening.’

 

Bedreigend

 

Op de conferentie is ook geconcludeerd dat roomskatholieke scholen de bètawetenschap nogal eens links laten liggen, omdat ze worden gezien als bedreigend voor het geloof. Als voorbeelden noemt Jena de evolutietheorie, leven op andere planeten en de neurologische basis van onze psyche.

Volgens hem is het juist van vitaal belang dat gelovigen beter op de hoogte zijn van wetenschappelijke ontwikkeling. Dan wordt het volgens hem ook duidelijk dat geloof en wetenschap geen vijanden zijn, maar elkaar kunnen versterken.

Een probleem vindt Lena dat de theologie voor een groot deel gefundeerd is op de kerkvaders uit de derde en vierde eeuw en de geschriften van Thomas van Aquino uit de twaalfde eeuw. Theologen moeten de moderne wetenschap in hun werk opnemen, om te voorkomen dat het lijkt alsof wetenschap een vijand van het geloof is, aldus Lena.

 

Bron: Catholic News Service