18 februari 2013 / 

Paus Benedictus ‘vriend van de wetenschap’

Nieuws

Volgens natuurkundige Karl Giberson was aftredend paus Benedictus XVI een vriend van de wetenschap, die zijn best deed de taal van de wetenschap te begrijpen.

 

In zijn blog bij de Huffington Post gaat Giberson, een bekend spreker en docent op het terrein van de relatie tussen geloof en wetenschap, in op de initiatieven die Benedictus tijdens zijn pontificaat heeft genomen om het gesprek tussen geloof en wetenschap te stimuleren. Zo richtte de paus een jaar geleden de ‘Science and Faith Foundation‘ op. Deze organisatie moet de angst van christenen voor wetenschap wegnemen.

De stichting was een voortzetting van het ‘Theology and the Ontological Quest project (STOQ) project dat zijn voorganger, Johannes Paulus II, opzette. De afgelopen jaren vinden er regelmatig conferenties plaats in het Vaticaan waarin vooraanstaande wetenschappers de leiding van de Roomskatholieke kerk informeren over de stand van zaken op hun vakgebied.

 

Giberson wijst er ook op dat de Pauselijke Academie van Wetenschappen, opgericht in 1603, de oudste wetenschappelijke wetenschapsacademie ter wereld is. Galileo is nog voorzitter van deze Academie geweest. Op dit moment zijn zo’n 80 topwetenschappers lid van de Pauselijke Academie. De religieuze achtergrond van de leden is zeer divers, ook de niet-religieuze natuurkundige Stephen Hakwing is bijvoorbeeld lid. In tegenstelling tot veel Protestantse stromingen accepteert de Roomskatholieke kerk de huidige stand van de wetenschap waar het gaat om bijvoorbeeld de leeftijd van het heelal of de evolutietheorie.

 

Giberson was zelf enkele jaren geleden op een conferentie die het Vaticaan organiseerde over evolutie. Daar moest hij uitleggen waarom zoveel Amerikaanse christenen afwijzend staan tegenover veel wetenschappelijke bevindingen. Voorafgaand aan dat congres woonde Giberson de Paasviering op het Vaticaan bij. Hij schrijft hoe de paus in allerlei talen een groet uitsprak: de man die zich inspande om de Bijbel in zoveel verschillende talen te lezen neemt volgens Giberson ook de moeite om de taal van de wetenschap met al haar dialecten te leren.

 

Hij spreekt aan het eind van zijn blog de hoop uit dat de opvolger van Benedictus ook open zal staan voor een verdere dialoog tussen geloof en wetenschap.