Geschreven door Diverse auteurs / 

29 juni 2016 / 

Oude dino’s

De dinoplaatjes van Albert Heijn en de toelichting daarbij van Freek Vonk hebben een ‘christelijk tegengeluid’ opgeroepen. Volgens de makers van de website Dinodino.nl liepen dino’s en mensen tegelijkertijd rond op de aarde en staat of valt de betrouwbaarheid van de Bijbel met een schepping die pakweg zesduizend jaar geleden plaatsvond. Die positie is echter door de meeste christelijke stromingen al heel lang geleden verlaten. Wij betreuren het dat deze website het foutieve beeld oproept van een conflict tussen wetenschap en het christelijk geloof.

Al sinds de Middeleeuwen zijn christenen betrokken bij het ontwikkelen van wetenschap om de wereld om hen heen te bestuderen. Studie van de schepping vonden zij een manier om de Schepper te eren. Ook nu zijn tal van christenen – waaronder wijzelf – actief in de wetenschap, waar zij samen met alle andere wetenschappers hun verstand gebruiken om meer te begrijpen van de wereld om ons heen.

De tegenstelling tussen geloof en wetenschap die de makers van dinodino.nl nu presenteren is onjuist. De centrale thema’s van het christendom zijn goed verenigbaar met wetenschappelijke kennis. Christenen geloven dat God aan het begin van de kosmos staat en van dag tot dag betrokken is op deze wereld. Het wetenschappelijke beeld van een miljarden jaren oude wereld ondergraaft het gezag van de Bijbel op geen enkele manier, en een evolutionaire ontwikkeling van het leven op aarde doet dat evenmin. Wetenschap verschaft binnen een eigen kader inzicht in het ‘hoe’ van de oorsprong en ontwikkeling. De Bijbel spreekt in een heel andere taal over de oorsprong van de wereld en de mensheid en geeft vooral een duiding van het ‘waarom’ en ‘waartoe’; het is geen boek van natuurwetenschap maar een boodschap van hoop en genade.

Jezus riep op om lief te hebben met heel je hart en met heel je ziel én met heel je verstand. Het is daarom absoluut niet nodig dat verstand bij de ingang van de kerk achter te laten. Laat kinderen dus naar hartenlust dinoplaatjes verzamelen om zich meer te verwonderen over de grootsheid van Gods schepping in het verleden en nu.

Prof. Dr. Gert Jan Veenstra
Dr. Koert van Bekkum
Prof. Dr. Gijsbert van den Brink
Prof. Dr. Cees Dekker
Dr. Marnix Medema
Prof. Dr. Ir. Tjerk H. Oosterkamp
Prof. Dr. René van Woudenberg
Prof. Dr. Han Zuilhof

Diverse auteurs