30 augustus 2017 / 

Oproep om front te vormen tegen evolutie

In het Reformatorisch Dagblad doen een bestuurder en een leidinggevende uit het Reformatorisch onderwijs een oproep om te komen tot een brede commissie, die richtlijnen kan geven over het omgaan met evolutie en wetenschap.

De twee, drs. W. de Kloe en drs. J. Kloosterman MBA, doen dit naar aanleiding van de discussie in het RD over het boek ‘En de aarde bracht voort’ waarin VU-hoogleraar Gijsbert van den Brink betoogt dat de evolutietheorie geen bedreiging is voor de kernwaarden van het christendom. De Kloe en Kloosterman zijn het hier niet mee eens, en vrezen verwarring naar aanleiding van dit boek.

Subjectief

Zij stellen dat evolutie principieel niet is te rijmen met de Bijbel. Daarnaast zetten zij vraagtekens bij de moderne wetenschap, die volgens hen ‘subjectief en tijdgebonden’ is. ‘Het is per definitie onmogelijk om sluitende wetenschappelijke uitspraken te doen over de complexiteit van het ontstaan van de wereld en het leven. Natuurwetenschap gaat immers over het heden, niet over wat in het verleden gebeurd is’, schrijven zij in het RD van 29 augustus. Die beperkingen gelden voor hen overigens ook voor creationistische wetenschap.

Verwarring

Om verwarring bij jongeren, opvoeders en kerkelijke gemeenten te voorkomen zou er een brede adviescommissie moeten komen, die kerken en scholen handvatten geeft om tot een ‘Bijbelgetrouwe reactie’ te komen. Zij roepen de synodes van de reformatorische kerken en de besturen van reformatorische scholen op om zo’n commissie in te stellen.

In het RD staat ook een kort vraaggesprek met beide briefschrijvers. Daarin stellen zij dat er in het boek van Van den Brink grenzen zijn overschreden ‘ten aanzien van het Schriftgezag, de historiciteit van Genesis 1 en aangaande het belijden dat alles wat de Schrift zegt, helemaal waar is.’ Zij spreken van een ‘spervuur aan wetenschappelijke argumenten’ dat op reformatorische jongeren afkomt.