11 april 2022 / 

Oproep: neem moslimvisie mee in bio-ethiek

Wereldwijd is afgesproken om geen experimenten te doen met menselijke embryo’s die ouder zijn dan veertien dagen. Maar volgens sommige moslims zou dit veertig dagen mogen zijn. In de bio-ethiek zou aandacht moeten zijn voor het islamitische perspectief, betogen wetenschappers met een islamitische achtergrond.

De wereld is onderling verbonden, dat hebben de klimaatcrisis en de coronapandemie laten zien. Maar ook regels voor de wetenschap worden wereldwijd ingesteld. Zo zijn er regels over onderzoek met menselijke geslachtscellen, stamcellen en embryo’s. Volgens een groep wetenschappers met een islamitische achtergrond zijn die regels vooral opgesteld vanuit een Westers perspectief dat, hoewel in naam seculier, toch ook door het christendom is gevormd.

Bezield

Via een opinieartikel dat is gepubliceerd in het tijdschrift Stem Cell Reports stelt de groep dat er meer diversiteit nodig is in de bio-ethiek. Voor veel mensen zijn normen en waarden religieus gemotiveerd, en het is belangrijk die mee te wegen bij het maken van spelregels waar de hele wereld zich aan moet houden. Vooral de visie van moslims krijgt relatief weinig aandacht, aldus het artikel.

De auteurs noemen als voorbeeld de 14-dagen regel voor embryo-onderzoek. Hoewel er moslims zijn die elk onderzoek met menselijke embryo’s afwijzen (net als sommige christenen) zijn er ook islamitische geleerden die stellen dat een menselijk embryo pas na veertig dagen ‘bezield’ wordt. Tot die tijd is het volgens hen geen probleem om experimenten met de embryo’s uit te voeren.

Acceptatie

De auteurs stellen dat veel landen rond de Perzische golf stevig hebben ingezet op onderzoek naar stamcellen en embryo’s. Daarbij moeten ze de wereldwijd afgesproken grenzen respecteren om te kunnen publiceren, grenzen die grotendeels zonder hen zijn vastgesteld. Verder is er in de islamitische wereld nauwelijks nog een brede discussie onder de bevolking geweest over dit soort ethische kwesties. Zo’n discussie zou de acceptatie van de regels in deze landen kunnen vergroten.

In 2010 is er in Afrika een brede discussie gevoerd over genetisch onderzoek bij bevolkingsgroepen. Dat is begeleid door Afrikaanse wetenschappers en was gericht op de Afrikaanse context. En in 2019 is vanuit de Aga Khan University een discussie opgezet waarin vanuit verschillende islamitische landen een discussie is gevoerd over bio-ethiek, waarbij visies uit wetenschap en geloofstradities zijn betrokken. Dat leidde tot een verklaring over regeneratieve geneeskunde.

Tradities

Het artikel in Stem Cell Reports roept op om de discussie over bio-ethiek zo breed mogelijk te voeren, waarbij beroepsverenigingen zich zouden moeten inspannen om hier ook vertegenwoordigers van verschillende religieuze tradities bij te betrekken.

Bronnen:
Persbericht: Scientists call for the inclusion of Muslim perspectives in stem cell policy
Publicatie: Diversifying stem cell debates: Including Muslim contexts and perspectives, Stem Cell Reports 7 april 2022
Beeld:
Alamy Stockphotos